მთავარი - rogor.ge

როგორ მოვიქცეთ, როცა ბავშვი განრისხებულია ან ტირის?

ემოციები უზარმაზარ ზემოქმედებას ახდენენ მოზრდილ ადამიანთა ცხოვრებაზეც, რომ არაფერი ვთქვათ ბავშვებზე.ბევრმა დედამ იცის, რომ თუ ბავშვი რამით უკმაყოფილოა, უმართავი ხდება, ამიტომ მას დახმარება სჭირდება. ბევრი ბავშვი აუტანელი ხდება, როცა რაიმე არ მოსწონს ან გაბრაზებულია, ხმამაღლა ყვირის, ხოლო თუ უხარია, გაუჩერებლად მოძრაობს და ხტის. ასეთ შემთხვევებში საჭიროა ვისწავლოთ პატარას ემოციების მართვა.

რას გამოხატავს ემოციები

ემოციები უმიზეზოდ არ ჩნდება. თითოეულს თავისი ფუნქცია აქვს. მაგალითად, უარყოფითი ემოციები გვანიშნებს, რომ სიტუაცია, რომელშიც აღმოვჩნდით, არ მოგვწონს და საჭიროა იქიდან გამოსვლა. დადებითი ემოციები იმის მაჩვენებელია, რომ ყველაფერი მოგვწონს, ხელს გვაძლევს, თავს კარგად ვგრძნობთ. ამ დროს გვაქვს სურვილი, დავუბრუნდეთ პოზიტიურ მდგომარეობას, ამისათვის კი უნდა გავაკეთოთ იგივე, რამაც ეს მდგომარეობა წარმოშვა.

გაკვირვება შეტყობინებაა იმის შესახებ, რომ რეალობა ჩვენს მოლოდინს არ შეესაბამება. ინტერესი მოვლენით წინასწარ აღტაცებაა. შიში გაფრთხილებაა საფრთხის შესახებ. საკუთარი ემოციების აღქმა-გაგება და გამოხატვა სხვათათვის მისაღები ფორმით მოზრდილი ადამიანის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თვისებაა, რომელსაც საფუძველი ბავშვობაში ეყრება. პატარა ბავშვს არ შეუძლია თავისი ემოციების გაკონტროლება: ისინი ტალღებივით ეხეთქებიან მის გონებას.

მშობლების ამოცანაა, პატარას მათ მართვაში დაეხმარონ. მოზრდილთათვის ყველაზე დიდი სირთულე ბავშვის უარყოფითი ემოციებია, რომლებსაც თან ახლავს ყვირილი, ტირილი, ცრემლები ან ფიზიკური აგრესია. ასეთ სიტუაციაში დედები და მამები ბავშვს სთხოვენ, არ გაბრაზდეს და არ იტიროს. სამწუხაროდ, ეს მეთოდი იშვიათად არის ეფექტური.

ჯერ ერთი, მოზრდილი ადამიანიც კი ვერ „შეწყვეტს“ განცდას მხოლოდ იმიტომ, რომ სთხოვეს; მეორეც, აკრძალული ემოციები, როგორც ჯებირით შეკავებული წყალი, სხვა კალაპოტის ძებნას იწყებს. მაგალითად, შეკავებული რისხვა ბავშვმა შეიძლება უდანაშაულო შინაური ცხოველის ან საკუთარი თავისკენ მიმართოს, რასაც უსიამოვნო შედეგებამდე – დეპრესიამდე, ფსიქოსომატურ დაავადებებამდე მივყავართ. ამიტომ, კი არ უნდა ავუკრძალოთ უარყოფითი ემოციების გამოხატვა, არამედ ვასწავლოთ, საით მიმართოს ისინი.

როგორ მოვიქცეთ, როცა ბავშვი განრისხებულია ან ტირის?

როგორ შევაყვაროთ თავი კირჩხიბს

თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მელ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ზე და­ი­ბად­ნენ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის თვი­სე­ბე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. ამი­ტომ მათ­თვის პირ­ველ პა­ე­მან­ზე თა­ვის მო­წო­ნე­ბის­თვის სხვა­დას­ხვა მე­თო­დია სა­ჭი­რო. ჩვენ გთა­ვა­ზობთ სტა­ტი­ე­ბის ციკლს, რო­მელ­შიც დე­ტა­ლუ­რად მო­გი­თხრობთ თუ რო­გორ უნდა მო­ხიბ­ლოთ ესა თუ ის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი პირ­ვე­ლი ნაც­ნო­ბო­ბი­სას...

პა­ე­მა­ნი კირჩხიბ­თან

მაშ ასე, თქვენ გა­და­წყვი­ტეთ და­ი­პყროთ კირჩხი­ბის გული. წესი პირ­ვე­ლი, რო­მე­ლიც უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ - კირჩხიბს იდუ­მა­ლე­ბა მოს­წონს, ამი­ტომ ეთა­მა­შეთ. პირ­ვე­ლი ნაც­ნო­ბო­ბი­სას ყო­ველ ათ წუთ­ში ერთხე გა­ი­ხე­დეთ მის მხა­რეს და გა­უ­ღი­მეთ. მერ­წმუ­ნეთ კირჩხი­ბის მხრი­დან სიმ­პა­თია გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლი გაქვთ. სა­სურ­ვე­ლია, პირ­ვე­ლი პა­ე­მა­ნი მდი­ნა­რის, ზღვის ან ტბის პი­რას და­უ­ნიშ­ნოთ. წყა­ლი და­დე­ბი­თად გა­ნა­წყობს ამ სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს და მოქ­მე­დებს მათ ხა­სი­ათ­ზე. და­უს­ვით კი­თხვე­ბი არამ­ხო­ლოდ სა­კუ­თარ თავ­ზე არა­მედ ოჯა­ხის წევ­რებ­ზეც, ნე­ბის­მი­ე­რი სქე­სის კირჩხიბს სი­ა­მოვ­ნე­ბას ანი­ჭებს ახ­ლობ­ლებ­ზე - გან­სა­კუთ­რე­ბით კი დე­და­ზე სა­უ­ბა­რი. კირჩხი­ბის­თვის მე­ო­რე ხა­რის­ხო­ვა­ნი არ არის მისი სა­მე­გობ­რო წრე, ამი­ტომ აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა მო­ა­ხერ­ხოთ ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის სიმ­პა­თი­ის დამ­სა­ხუ­რე­ბა. მე­გობ­რე­ბი კირჩხი­ბის მე­ო­რე ოჯა­ხია. შე­სა­ბა­მი­სად, თქვენ ამ ოჯახ­მა კარ­გად უნდა მი­გი­ღოთ და თა­ვი­სი­ა­ნად გა­ღი­ა­როთ. კირჩხი­ბი უზო­მოდ მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და მზრუნ­ვე­ლი ნი­შა­ნია. ამი­ტომ თუ მან გუ­ლის კარი გა­გი­ღოთ, ნუ უგუ­ლე­ბელ­ყოფთ მის ყუ­რა­დღე­ბას თუნ­დაც მის მიერ გა­მოვ­ლე­ნი­ლი ზრუნ­ვა ხან­და­ხან სუ­ლის ხუთ­ვად მო­გეჩ­ვე­ნოთ. კირჩხი­ბი ვერ იტანს უყუ­რა­დღე­ბო­ბას, ამი­ტომ ნაზი გრძნო­ბე­ბის და­ფიქ­სი­რე­ბა თქვენც არა­ერ­თგზის და ხში­რად მო­გე­თხო­ვე­ბათ. მოთ­მი­ნე­ბით მო­ე­კი­დეთ მის ყვე­ლა­ზე დიდ ნაკლს - წუ­წუ­ნის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბას. წყლის სტი­ქი­ის ნიშ­ნებს ახა­სი­ა­თებთ ჩი­ვი­ლე­ბი და თა­ვის შე­ცო­დე­ბა სა­ი­მი­სოდ, რომ ნაც­ნო­ბო­ბის პირ­ვე­ლი­ვე ეტაპ­ზე მი­ი­ღონ ინ­ტე­რე­სის ობი­ექ­ტის­გან მაქ­სი­მა­ლუ­რი ყუ­რა­დღე­ბა და სიყ­ვა­რუ­ლი. ხში­რად შე­ა­ქეთ და უთხა­რით გულ­წრფე­ლი კომ­პლი­მენ­ტე­ბი თქვენს კირჩხიბს. ამას­თან ერ­თად, კომ­პლი­მენ­ტი არამ­ხო­ლოდ მის გა­რეგ­ნულ იმიჯს, არა­მედ მდი­დარ სუ­ლი­ერ სამ­ყა­როს და ინ­ტე­ლექტსაც უნდა ეხე­ბო­დეს. კირჩხი­ბებს ძა­ლი­ან უყ­ვართ მუ­სი­კა და კუ­ლი­ნა­რია, ამი­ტომ მის ინ­ტე­რე­სებს ამ ორ ას­პექ­ტშიც უნდა იზი­ა­რებ­დეთ. ური­გო არ იქ­ნე­ბა კარგ კონ­ცერ­ტზე ან ძვირ­ფას რეს­ტო­რან­ში თუ მი­ი­პა­ტი­ჟებთ თქვენს საყ­ვა­რელ კირჩხიბს ხში­რად.

წყარო: astrologi.ge

როგორ შევარჩიოთ ძაღლი ჯიშის მიხედვით

ძაღლის ყველა ჯიში თავისებურად იდეალურია. გრაციოზული გრეინჰაუნდი, გაწონასწორებული ხასიათის მქონე გერმანული ნაგაზი, გულკეთილი ლაბრადორი, მოთამაშე იორკშირული ტერიერი... როგორ შევარჩიოთ ამ რაოდენობის ჯიშებს შორის ის ერთადერთი, რომელიც ჩვენი ცხოვრების პირობებსა და ტემპერამენტს იდეალურად შეესაბამება?

როგორ დარჩეთ ცოცხალი, თუ გამოქვაბულში დაიკარგეთ

მღვიმეების გამოკვლევა, რომელიც ცნობილია, როგორც სპალეოლოგია, ძალიან საინტერესო, ამაღელვებელი ჰობია, თუმცა, გამოქვაბულების იზოლირებული სამყარო შეიძლება აღმოჩნდეს არა მხოლოდ გასაოცარი, არამედ საშიში და ძალიან სახიფათო. ყველაზე გამოცდილი სპალეოლოგებიც შეიძლება დაიკარგონ ან დაზარალდნენ.

სტატიაში მოგიყვებით, თუ როგორ უნდა დარჩეთ ცოცხალი, თუ ასეთ რთულ პირობებში აღმოჩნდებით.

როგორ ამოვიცნოთ და ვუმკურნალოთ ატოპიურ დერმატიტს

ატოპიური დერმატიტი ქავილით მიმდინარე კანის ქრონიკული ანთებითი დაავადებაა, რომელიც ძირითადად ვითარდება ადრეულ ასაკში და ხასიათდება გამწვავებებით.

ატოპიური დერმატიტი პრაქტიკულად არ იწვევს სიკვდილობას, მაგრამ აუარესებს ცხოვრების ხარისხს. ასეთ პაციენტებში ხშირია კანის სიმშრალე.

ამასთან, საყურადღებოა რომ ატოპიური დერმატიტის-ს მქონე ბავშვთა დაახლოებით 30-50%-ს უვითარდება ასთმა, ხოლო 35-70%-ს კი - ალერგიული რინიტი.

წყარო: palitranews.ge

როგორ გავიზარდოთ წვერი უფრო სწრაფად

თუ თქვენ გსურთ წვერის სწრაფად ზრდა, ძნელია იმის აღიარება, რომ ამას უბრალოდ დრო სჭირდება. სინამდვილეში თქვენი გენეტიკური კოდი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისა, თუ რამდენად სწრაფად გაიზრდება თქვენი წვერი. არსებობს რამდენიმე გზა, რისი გაკეთებაც შეგიძლიათ პროცესის პოტენციური დაჩქარების მიზნით.

როგორ მოვაშოროთ სახლიდან ტარაკნები

თუ თქვენს სახლში ტარაკნები დასახლდნენ, მათი მოშორება შეიძლება ძალიან რთული იყოს. მათ შეუძლიათ იკვებონ თქვენი საკვებით. ზოგიერთი ტიპის ტარაკნები შეიძლება იყოს დაავადებებისა და პარაზიტების მატარებლებიც კი.

როგორ შევუერთდეთ Minecraft-ის სერვერს

ამ სტატიაში ჩვენ გეტყვით, თუ როგორ უნდა დაუკავშირდეთ Multiplayer სერვერს Minecraft-ში. ეს შეიძლება გაკეთდეს კომპიუტერზე, მობილურ მოწყობილობაზე და Xbox One-ზე (Bedrock ვერსიის შემთხვევაში).

როგორ ავარჩიოთ მწიფე და ტკბილი ნესვი?

ნესვის ჯიშები ძალიან მრავალფეროვანია. ზოგიერთ ჯიშს კი ძალიან განსხვავებული მახასიათებლები აქვს - კანისა და რბილობის ფორმა, ფერი და სტრუქტურა, ზოლები, ბადე, არომატი და ა.შ. ძნელია ნესვის არჩევა ყიდვისას. თუმცა, არსებობს გარკვეული წესები, რომლებიც შეიძლება სასარგებლო იყოს მომხმარებლებისთვის. როგორ ავირჩიოთ გემრიელი ნესვი, რომელიც ნამდვილად მწიფე და ტკბილი იქნება?

როგორ შევამციროთ ტანსაცმლის რაოდენობა და შევქმნათ კაპსულის გარდერობი

ადამიანების და, განსაკუთრებით, ქალების დიდი ნაწილი საკმაოდ დიდ დროს ხარჯავს იმაზე ფიქრში, თუ რა ჩაიცვას. მართლაც რთულია გარდერობში არსებული ტანსაცმლის ისე დაწყვილება, რომ ერთმანეთს ეხამებოდეს, თანაც, კომფორტული და პრაქტიკული იყოს. თუმცა, გამოსავალი ყველგან და ყოველთვის მოიძებნება და არც ეს საკითხია გამონაკლისი.

კაფსულის გარდერობი - ასე ეძახიან მცირე რაოდენობის ტანსაცმლის ნაკრებს, რომლებიც გააზრებულად არის შეძენილი და ზუსტად ვიცით, რომ თითოეულ სამოსს აუცილებლად დავაწყვილებთ და გამოვიყენებთ.კაფსულის გარდერობის მთავარი პრინციპი მინიმალიზმია და სწორედ აქ არის მისი უპირატესობები. მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ადამიანებიც კი ამგვარად აწყობენ გარდერობს. ამის საუკეთესო მაგალითი სტივ ჯობსია - მას თითქმის ყოველთვის Levi’s-ის ჯინსი, „ნიუ ბალანსის“ ბოტასები და უბრალო შავი მაისური ეცვა.

3-1656485370.jpg

როგორ დავიწყოთ კაფსულის გარდერობის აწყობა?

როგორ განვსაზღვროთ ალიმენტის ოდენობა - ალიმენტის გადახდისა და გადახდევინების წესი

მშობლებისა და შვილების საალიმენტო მოვალეობანი

შვილების რჩენის მოვალეობა მშობლები მოვალენი არიან არჩინონ თავიანთი არასრულწლოვანი შვილები, აგრეთვე შრომისუუნარო შვილები, რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ.

ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრა მშობლების მიერ

არასრულწლოვანი ან სრულწლოვანი შრომისუუნარო შვილებისათვის გადასახდელი ალიმენტების ოდენობას განსაზღვრავენ მშობლები ურთიერთშეთანხმებით.

ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრა სასამართლოს მიერ

თუ მშობლები ვერ შეთანხმდნენ ალიმენტის ოდენობაზე, მაშინ დავას გადაწყვეტს სასამართლო. ალიმენტის ოდენობას სასამართლო განსაზღვრავს გონივრული, სამართლიანი შეფასების საფუძველზე შვილის ნორმალური რჩენა-აღზრდისათვის აუცილებელ მოთხოვნათა ფარგლებში. ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრისას სასამართლო მხედველობაში იღებს როგორც მშობლების, ისე შვილის რეალურ მატერიალურ მდგომარეობას.

როგორ მოიქცეთ დედამთილთან, რომელსაც სძულხართ

ტოქსიკურ დედამთილთან ურთიერთობა დიდი იმედგაცრუებაა. შეიძლება გაგიკვირდეთ, რა გააკეთეთ ისეთი, რომ მისი სიძულვილი დაიმსახურეთ, ან ფიქრობთ, შეგიძლიათ თუ არა რაიმე გააკეთოთ, რომ მისი გული მოიგოთ. საბედნიეროდ, ბევრი რამის გაკეთება შეგიძლიათ ამ სიტუაციის მოსაგვარებლად, მაშინაც კი, თუ თქვენ ვერ აკონტროლებთ მის ქცევას. ეს სტატია დაგეხმარებათ იპოვოთ საერთო ენა დედამთილთან, დაადგინოთ საზღვრები, თუ ის უსამართლოდ გექცევათ და დაიცვათ თქვენი ფსიქიკური ჯანმრთელობა.

როგორ უნდა შეარჩიოთ საქორწინო კაბა? - მნიშვნელოვანი რჩევები, რაც მომავალმა პატარძლებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ

როგორ უნდა შეარჩიოთ საქორწინო კაბა? - მნიშვნელოვანი რჩევები, რაც მომავალმა პატარძლებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ.

წყარო: palitranews.ge

სილამაზე და პირადი ჰიგიენა

კომპიუტერი და ინტერნეტი

კულინარია

ჯანმრთელობა

სპორტი და ფიტნესი

განათლება

თამაშები და გართობა

ფილოსოფია და რელიგია

საოჯახო საქმე

ხელოვნება და ჰობი

ფსიქოლოგია და ურთიერთობები

სამსახური და კარიერა

მოდა და სტილი

ავტო და მოტო

მოგზაურობა და დასვენება

კანონი და სამართალი

ფინანსები და ეკონომიკა

შინაური ცხოველები

ტექნიკა და უახლესი ტექნოლოგიები

მეურნეობა

ONLINE SHOP