კანონი და სამართალი - rogor.ge

როგორ გამოვთვალოთ დეკრეტული შვებულების ვადა

„დეკრეტული შვებულება“ დამკვიდრებული ტერმინია და მოიაზრებს ორსულობის, მშობიარობისა დაბავშვის მოვლის გამო შვებულებას. დეკრეტული შვებულება იყოფა 2 ნაწილად: 1) ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულებად და 2) ბავშვის მოვლის გამო შვებულებად.

როგორ დავარეგისტრიროთ შპს და რა უნდა ვიცოდეთ

ბიზნეს საქმიანობის დაწყება და საკუთარი შემოსავლის ამ სფეროთი გაზრდა თითქმის ყველა ადამიანს უნდა. თუმცა, ყველამ ვიცით, რომ ამ სფეროში ფეხის შედგმა მხოლოდ სურვილი არ არის და მის წარმატებით განხორციელებას რიგი საკითხების სწორად დაგეგმვა-გადაწყვეტა სჭირდება. ამ გასათვალისწინებელ საკითხებს შორის კი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საქმე სამართლებრივად გამართული და დახვეწილი იყოს. ვიცოდეთ, რა დოკუმენტების შეგროვება დაგვჭირდება, რა სამართლებრივი პროცედურები უნდა გავიაროთ და ა.შ.

როგორ მოიქცეთ, თუ როდესაც სესხის გადახდის პრობლემა ხანგრძლივდება

თუ სესხის გადახდის პრობლემა გახანგრძლივდა ან გაჩნდა რისკი, რომ გადახდას საერთოდ ვეღარ შეძლებთ, სიტუაციაც, შესაბამისად, უფრო რთულდება. ზოგჯერ, შეიძლება იფიქროთ, რომ სესხის გამცემთან ურთიერთობისა შეწყვეტა და მისგან დამალვა საუკეთესო გამოსავალია. თუმცა, სინამდვილეში, პირიქითაა - კრედიტორთან კომუნიკაცია საკითხის მოგვარების საუკეთესო საშუალებაა. სესხის გადახდის გართულებისას, პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია, ბოლომდე გააცნობიეროთ პრობლემის გამომწვევი მიზეზები და იპოვოთ მისი მოგვარების გზები. სესხის ხანგრძლივი ვადაგადაცილებისას კი კრედიტორი, როგორც წესი, სხვა, დამატებით ზომებს იღებს:

როგორ დავიცვათ მოზარდები მავნე ზეგავლენისგან?

ბავშვების აღზრდა, მათთვის ნორმალური განვითარების პირობების შექმნა და ხელშეწყობა ძირითადად ნომერ პირველ საზრუნავს წარმოადგენს. ეს ხანგრძლივი პროცესია, რომელშიც არა მხოლოდ მშობლები, მასწავლებლები თუ სხვა ახლო გარეოცვაა ჩართული, არამედ ერთიანდება მთელი საზოგადოება. ბავშვი ყველაზე სხარტად იღებს ინფორმაციას, მასზე მოქმედებს როგორც ახლომდებარე, ასევე გლობალური გარემოც, რასაცინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებამ ყველაზე მეტად შეუწტყო ხელი. და რაც უფრო იზრდება ბავშვზე მოქმედ საზოგადოების წევრთა რიცხვი, მით უფრო ძნელი ხდება მისი დაცვა მავნე ზეგავლენისაგან.

რა გზით უნდა მიიღოთ სახელმწიფოსგან ფინანსური შემწეობა და რა თანხა დაგენიშნებათ ოჯახის თითოეულ წევრზე?

როგორ მივიღო სახელმწიფოსგან ფინანსური შემწეობა - ამ კითხვით ჩვენი საიტისთვის არაერთ მკითხველს მოუმართავს. იმისათვის, რომ სახელმწიფოსგან სოციალური დახმარება დაგენიშნოთ, პირველ რიგში, უნდა მიმართოთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმ ფილიალს, რომელიც საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით გეკუთვნით. უნდა შეავსოთ დადგენილი ფორმის განაცხადი და დარეგისტრირდეთ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში. იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახის ყველა წევრს შეზღუდული აქვს გადაადგილების შესაძლებლობა, განაცხადის შევსება შესაძლებელია ოჯახის საცხოვრებელ ადგილზე, სააგენტოს უფლებამოსილი პირის ვიზიტის დროს. ამის შესახებ ინფორმაციას სოციალური მომსახურების სააგენტოს გვერდზე ვკითხულობთ.

როგორ გავთავისუფლდეთ ნაფიც მსაჯულთა მოვალეობისგან

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ ქვეყანაში მოქალაქის მოვალეობაა დროდადრო მსახურობდეს ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოში, არსებობს რამდენიმე გზა, ამგვარი მოვალეობის თავიდან ასაცილებლად.

რა უნდა ვიცოდეთ ბინის გაქირავებისას და როგორ უნდა დავიცვათ თავი არაკეთილსინდისიერი მდგმურებისგან?

რა უნდა ვიცოდეთ ბინის გაქირავებისას - "დილის პალიტრის" სტუმარია ბიზნეს სამართლის სპეციალისტი რაულ აგიკიანი.

წყარო: palitranews.ge

როგორ არეგულირებს კანონმდებლობა ერთმანეთთან დაუქორწინებელი მშობლებისგან შვილის წარმოშობის საკითხს

ბავშვი სამართლის განსაკუთრებული და მნიშვნელოვან სუბიექტს წარმოადგენს, რომლის უფლებებიც გამორჩეულად არის დაცული, როგორც საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტებით ასევე საქართველოს კანონმდებლობითაც. გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენცია პრეამბულაში ამაზე მკაფიოდ უსვამს ხაზს და აღნიშნავს: „ბავშვი, მისი ფიზიკური და გონებრივი სიმწიფის გამო საჭიროებს სპეციალურ დაცვას და ზრუნვას, მათ შორის სათანადო სამართლებრივ დაცვას, როგორც დაბადებამდე, ისე დაბადების შემდეგ“

იმისათვის რომ ბავშვი აღიზარდოს სრულფასოვან და მშვიდ გარემოში, ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობა ამისა არის ორივე მშობლის თანაბარი ჩართულობა ბავშვის აღზრდის პროცესში. აღნიშნული ქმნის გარანტიას იმისა რომ ბავშვი შეძლებს ფიზიკურად და ფსიქიკურად სრულად განვითარებას და საბოლოოდ პიროვნებად ჩამოყალიბებას.

როგორ უნდა გადაამოწმოთ, ჭარბად დაგინიშნათ თუ არა ექიმმა მედიკამენტები

პოლიფარმაციის მართვის მიზნით 2018 წლის 16 ივლისიდან ექიმის დანიშნულების გადამოწმების ახალი ინსტრუმენტი მოქმედებს.

როგორ გავაკეთოთ განაცხადი იუსტიციის სახლის მომსახურების ადგილზე მისაღებად, სახლიდან გაუსვლელად?

სახლიდან გაუსვლელად ადგილზე მომსახურების მისაღებად საჭიროა შეავსოთ ელექტრონული განცხადება, დაუკავშირდეთ დისტანციური მომსახურების სამსახურის ოპერატორს და პირდაპირი ელექტრონული კომუნიკაციის რეჟიმში გამოხატოთ თქვენი ნება ადგილზე მომსახურების მიღებაზე. განცხადების შესავსებად გახსენით ბმული: https://intpass.sda.gov.ge/OnSiteService.aspx

როგორ მოვითხოვოთ საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება

ხშირად მოქალაქეები არ ეთანხმებიან საპატრულო პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ გამოწერილ საჯარიმო ქვითარს, თუმცა არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია მათი უფლებების თაობაზე.

როგორ უნდა დაიცვათ თქვენი პერსონალური მონაცემები?

პერსონალური მონაცემების დაცვა თანამედროვე მსოფლიოს უდიდესი გამოწვევაა. საერთაშორისო კვლევების თანახმად, ერთი ადამიანის მონაცემები საშუალოდ 250-დან 1000-მდე ბაზაშია რეგისტრირებული, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით კი მილიონობით ადამიანის შესახებ ინფორმაციის დამუშავებას სულ რამდენიმე წუთი სჭირდება. მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარე დისკუსია საჯარო ინტერესსა და მოქალაქის პირადი ცხოვრების უფლებას შორის ბალანსის უზრუნველყოფის აუცილებლობაზე ჩვენს ქვეყანაშიც აქტუალურია.

როგორ გადავრჩეთ მანიაკის თავდასხმისგან +ტესტი: გაექცევი თუ არა მანიაკს

დღემდე, ბევრი ადამიანი დარწმუნებულია, რომ ქალი, რომელმაც ძალადობა გამოიარა, თავადაა დამნაშავე: სათანადოდ არ ჩაიცვა, ვულგარული მაკიაჟი გაიკეთა, ისე არ შეხედა და უპასუხა, როგორც საჭირო იყო და ა.შ.

სინამდვილეში, მანიაკები თავიანთ მსხვერპლს ირჩევენ განსაზღვრული მიზეზებით, რომელიც მხოლოდ მათ იციან. არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე არ არის დაზღვეული მათი თავდასხმისგან.

მანიაკის წინასწარ ამოცნობა ასევე შეუძლებელია. გაიხსენეთ ტედ ბანდი - მომხიბვლელი, მოწესრიგებული, ქარიზმატული და კომუნიკაბელური მკვლელი. შეუძლებელია ვინმე დაეჭვდეს ოჯახის კაცის და პედაგოგის მანიაკალურ მიდრეკილებებში. სწორედ ამიტომ, ყოველთვის გმართებთ სიფრთხილის გამოჩენა.

ყველაზე ხშირად, ქალებს ურჩევენ, არ იარონ მარტო უკაცრიელ ქუჩებში, არ შევიდნენ ლიფტში უცნობ მამაკაცებთან ერთად და არ გაყვნენ უცნობს არსად. მიუხედავად ამისა, ცხოვრებაში ასეთი რეკომენდაციების გათვალისწინება ძალიან რთულია. ყოველთვის ვერ დაბრუნდები სახლში დროულად, ზოგჯერ მარშრუტის შემოკლებაა საჭირო. დაზუსტებით ვერ გეცოდინება, სად უფრო უსაფრთხოა სიარული - უკაცრიელ გზაზე თუ ხალხმრავალი გზის გასწვრივ.myquiz

როგორ მივიღოთ მემკვიდრეობა მამკვიდრებლის გარდაცვალების შემთხვევაში

დღევანდელ რუბრიკაში მინდა გესაუბროთ სამკვიდროს მიღების წესსა და სახეებზე. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, გარდაცვლილი პირის ქონების გადასვლა სხვა პირებზე ხორციელდება კანონით ან ანდერძით, ანდა ორივე საფუძვლით. როგორც წესი, სამკვიდროს მისაღებად მემკვიდრეებმა ნება რომ გამოხატონ, მამკვიდრებლის გარდაცვალებიდან 6 თვის განმავლობაში, მათ უნდა მიმართონ ნებისმიერ ნოტარიუსს და მოითხოვონ სამკვიდროს გახსნა.

როგორ შევცვალოთ სამხედრო სამსახური - არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურით

საქართველოს კანონმდებლობა მოიცავს საქართველოს მოქალაქეთა მიერ სამხედრო ვალდებულების არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის ფორმით მოხდასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხს. აღნიშნული რეგულირდება „არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის, კონსტიტუციისა და სხვა ნორმატიული აქტებით. აღნიშნული კანონის მიხედვით, არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახური არის საზოგადოებრივად სასარგებლო სამოქალაქო სამსახური, რომელიც ცვლის სამხედრო სამსახურს და ემყარება სამხედრო ვალდებულების სამხედრო სამსახურის ფორმით მოხდაზე უარის თქმის დასაბუთებას სინდისის, აღმსარებლობისა და რწმენის თავისუფლების საფუძველზე.

როგორ განვსაზღვროთ ალიმენტის ოდენობა - ალიმენტის გადახდისა და გადახდევინების წესი

მშობლებისა და შვილების საალიმენტო მოვალეობანი

შვილების რჩენის მოვალეობა მშობლები მოვალენი არიან არჩინონ თავიანთი არასრულწლოვანი შვილები, აგრეთვე შრომისუუნარო შვილები, რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ.

ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრა მშობლების მიერ

არასრულწლოვანი ან სრულწლოვანი შრომისუუნარო შვილებისათვის გადასახდელი ალიმენტების ოდენობას განსაზღვრავენ მშობლები ურთიერთშეთანხმებით.

ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრა სასამართლოს მიერ

თუ მშობლები ვერ შეთანხმდნენ ალიმენტის ოდენობაზე, მაშინ დავას გადაწყვეტს სასამართლო. ალიმენტის ოდენობას სასამართლო განსაზღვრავს გონივრული, სამართლიანი შეფასების საფუძველზე შვილის ნორმალური რჩენა-აღზრდისათვის აუცილებელ მოთხოვნათა ფარგლებში. ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრისას სასამართლო მხედველობაში იღებს როგორც მშობლების, ისე შვილის რეალურ მატერიალურ მდგომარეობას.

როგორ დავარეგისტრიროთ იჯარის უფლება

საჯარო რეესტრი აგრძელებს „საკონსულტაციო ბარათების“ გამოქვეყნებას, რომელიც მოქალაქეებს დაეხმარება, მიიღონ უძრავი ქონების და ბიზნესის რეგისტრაციისთვის საჭირო ინფორმაცია.

როგორ დავარეგისტრიროთ საკუთრების უფლება მემკვიდრეობის საფუძველზე

მემკვიდრეობის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ნიშნავს გარდაცვლილი პირის (მამკვიდრებლის) ქონების გადასვლას სხვა პირზე/პირებზე (მემკვიდრეებზე).

არსებობს მემკვიდრეობის ორი სახე: კანონით და ანდერძით მემკვიდრეობა.