კანონი და სამართალი - rogor.ge

როგორ უნდა დაიცვათ თქვენი პერსონალური მონაცემები?

პერსონალური მონაცემების დაცვა თანამედროვე მსოფლიოს უდიდესი გამოწვევაა. საერთაშორისო კვლევების თანახმად, ერთი ადამიანის მონაცემები საშუალოდ 250-დან 1000-მდე ბაზაშია რეგისტრირებული, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით კი მილიონობით ადამიანის შესახებ ინფორმაციის დამუშავებას სულ რამდენიმე წუთი სჭირდება. მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარე დისკუსია საჯარო ინტერესსა და მოქალაქის პირადი ცხოვრების უფლებას შორის ბალანსის უზრუნველყოფის აუცილებლობაზე ჩვენს ქვეყანაშიც აქტუალურია.

როგორ გადავრჩეთ მანიაკის თავდასხმისგან +ტესტი: გაექცევი თუ არა მანიაკს

დღემდე, ბევრი ადამიანი დარწმუნებულია, რომ ქალი, რომელმაც ძალადობა გამოიარა, თავადაა დამნაშავე: სათანადოდ არ ჩაიცვა, ვულგარული მაკიაჟი გაიკეთა, ისე არ შეხედა და უპასუხა, როგორც საჭირო იყო და ა.შ.

სინამდვილეში, მანიაკები თავიანთ მსხვერპლს ირჩევენ განსაზღვრული მიზეზებით, რომელიც მხოლოდ მათ იციან. არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე არ არის დაზღვეული მათი თავდასხმისგან.

მანიაკის წინასწარ ამოცნობა ასევე შეუძლებელია. გაიხსენეთ ტედ ბანდი - მომხიბვლელი, მოწესრიგებული, ქარიზმატული და კომუნიკაბელური მკვლელი. შეუძლებელია ვინმე დაეჭვდეს ოჯახის კაცის და პედაგოგის მანიაკალურ მიდრეკილებებში. სწორედ ამიტომ, ყოველთვის გმართებთ სიფრთხილის გამოჩენა.

ყველაზე ხშირად, ქალებს ურჩევენ, არ იარონ მარტო უკაცრიელ ქუჩებში, არ შევიდნენ ლიფტში უცნობ მამაკაცებთან ერთად და არ გაყვნენ უცნობს არსად. მიუხედავად ამისა, ცხოვრებაში ასეთი რეკომენდაციების გათვალისწინება ძალიან რთულია. ყოველთვის ვერ დაბრუნდები სახლში დროულად, ზოგჯერ მარშრუტის შემოკლებაა საჭირო. დაზუსტებით ვერ გეცოდინება, სად უფრო უსაფრთხოა სიარული - უკაცრიელ გზაზე თუ ხალხმრავალი გზის გასწვრივ.myquiz

როგორ მოვითხოვოთ საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება

ხშირად მოქალაქეები არ ეთანხმებიან საპატრულო პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ გამოწერილ საჯარიმო ქვითარს, თუმცა არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია მათი უფლებების თაობაზე.

როგორ მივიღოთ მემკვიდრეობა მამკვიდრებლის გარდაცვალების შემთხვევაში

დღევანდელ რუბრიკაში მინდა გესაუბროთ სამკვიდროს მიღების წესსა და სახეებზე. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, გარდაცვლილი პირის ქონების გადასვლა სხვა პირებზე ხორციელდება კანონით ან ანდერძით, ანდა ორივე საფუძვლით. როგორც წესი, სამკვიდროს მისაღებად მემკვიდრეებმა ნება რომ გამოხატონ, მამკვიდრებლის გარდაცვალებიდან 6 თვის განმავლობაში, მათ უნდა მიმართონ ნებისმიერ ნოტარიუსს და მოითხოვონ სამკვიდროს გახსნა.

როგორ შევცვალოთ სამხედრო სამსახური - არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურით

საქართველოს კანონმდებლობა მოიცავს საქართველოს მოქალაქეთა მიერ სამხედრო ვალდებულების არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის ფორმით მოხდასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხს. აღნიშნული რეგულირდება „არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის, კონსტიტუციისა და სხვა ნორმატიული აქტებით. აღნიშნული კანონის მიხედვით, არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახური არის საზოგადოებრივად სასარგებლო სამოქალაქო სამსახური, რომელიც ცვლის სამხედრო სამსახურს და ემყარება სამხედრო ვალდებულების სამხედრო სამსახურის ფორმით მოხდაზე უარის თქმის დასაბუთებას სინდისის, აღმსარებლობისა და რწმენის თავისუფლების საფუძველზე.

როგორ განვსაზღვროთ ალიმენტის ოდენობა - ალიმენტის გადახდისა და გადახდევინების წესი

მშობლებისა და შვილების საალიმენტო მოვალეობანი

შვილების რჩენის მოვალეობა მშობლები მოვალენი არიან არჩინონ თავიანთი არასრულწლოვანი შვილები, აგრეთვე შრომისუუნარო შვილები, რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ.

ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრა მშობლების მიერ

არასრულწლოვანი ან სრულწლოვანი შრომისუუნარო შვილებისათვის გადასახდელი ალიმენტების ოდენობას განსაზღვრავენ მშობლები ურთიერთშეთანხმებით.

ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრა სასამართლოს მიერ

თუ მშობლები ვერ შეთანხმდნენ ალიმენტის ოდენობაზე, მაშინ დავას გადაწყვეტს სასამართლო. ალიმენტის ოდენობას სასამართლო განსაზღვრავს გონივრული, სამართლიანი შეფასების საფუძველზე შვილის ნორმალური რჩენა-აღზრდისათვის აუცილებელ მოთხოვნათა ფარგლებში. ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრისას სასამართლო მხედველობაში იღებს როგორც მშობლების, ისე შვილის რეალურ მატერიალურ მდგომარეობას.

როგორ დავარეგისტრიროთ იჯარის უფლება

საჯარო რეესტრი აგრძელებს „საკონსულტაციო ბარათების“ გამოქვეყნებას, რომელიც მოქალაქეებს დაეხმარება, მიიღონ უძრავი ქონების და ბიზნესის რეგისტრაციისთვის საჭირო ინფორმაცია.

როგორ დავარეგისტრიროთ საკუთრების უფლება მემკვიდრეობის საფუძველზე

მემკვიდრეობის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ნიშნავს გარდაცვლილი პირის (მამკვიდრებლის) ქონების გადასვლას სხვა პირზე/პირებზე (მემკვიდრეებზე).

არსებობს მემკვიდრეობის ორი სახე: კანონით და ანდერძით მემკვიდრეობა.

როგორ დავიცვათ ჩვენი უფლებები, მოტყუებით დადებული გარიგებების შემთხვევაში

საზოგადოებაში თითქმის ყოველდღე იდება სხვადასხვა ტიპის გარიგება. გარიგება, ზოგადად, ეწოდება პირთა ნების გამოვლენას, რათა დაიწყოს, შეწყდეს ან შეიცვალოს სამართლებრივი ურთიერთობა. ეს შეიძლება იყოს დაწერილი ან ზეპირი ხელშეკრულება (ხელშეკრულების ზეპირი ფორმაა, მაგალითად, როდესაც სურსათის მაღაზიაში შეიძენთ პროდუქტს). სამწუხაროდ ხშირად ხდება შემთხვევები, როდესაც გარიგება მოტყუებით იდება, ადამიანები კი ფიქრობენ, რომ ვინაიდან გარიგება დადებულია, ხოლო შეთანხმების ვალდებულებები შესრულებული, უკანდასახევი გზა აღარ არსებობს, თუმცა ეს მდგომარეობა სამართლებრივად გამოსწორებადია.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ვხვდებით მუხლებს საცილო გარიგებების შესახებ (სსკ-ის მუხლი 72-89). შეცდომით, მოტყუებით და იძულებით დადებული გარიგებები საცილო გარიგებებს მიეკუთვნება და ისინი დადების მომენტიდან ნამდვილია; თუმცა გარიგების ნამდვილობა დამოკიდებულია იმაზე, შეეცილება თუ არა, ესე იგი გაასაჩივრებს თუ არა, პირი მას. როგორც ზემოთ აღვნიშნე, მოტყუებით დადებული გარიგება საცილო გარიგებების ერთ-ერთი სახეა, აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ვიდავოთ, მოვითხოვოთ მისი ბათილად, გაუქმებულად გამოცხადება.

იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ დავიცვათ საკუთარი თავი ან/და ახლობლები, უნდა ვიცოდეთ თუ რა შემთხვევებში ითვლება გარიგება მოტყუებით დადებულად და დროის რა ინტერვალში შეგვიძლია მოქმედება.

რა შემთხვევაშია შესაძლებელი სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან გათავისუფლება

18-დან 27 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქე, რომელიც იმყოფება ან ვალდებულია იმყოფებოდეს სამხედრო აღრიცხვაზე და არა აქვს სამხედრო სამსახურში გაწვევისაგან გათავისუფლების ან გაწვევის გადავადების უფლება ექვემდებარება სამხედრო ვალდებულების მოხდას.

როგორ უნდა გადაამოწმოთ, ჭარბად დაგინიშნათ თუ არა ექიმმა მედიკამენტები

პოლიფარმაციის მართვის მიზნით 2018 წლის 16 ივლისიდან ექიმის დანიშნულების გადამოწმების ახალი ინსტრუმენტი მოქმედებს.

როგორ დაესწროთ ცოლის მშობიარობას

დღეს არავის უკვირს, როცა ქალის მშობიარობას მისი მეუღლეც ესწრება, პირიქით, მშობიარობაზე დასწრების მსურველი მომავალი მამების რიცხვიც თანდათან იზრდება.

როგორ გავთავისუფლდეთ ნაფიც მსაჯულთა მოვალეობისგან

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ ქვეყანაში მოქალაქის მოვალეობაა დროდადრო მსახურობდეს ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოში, არსებობს რამდენიმე გზა, ამგვარი მოვალეობის თავიდან ასაცილებლად.

როგორ შევიტანოთ ადმინისტრაციული სარჩელი

პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს, რომელი ინსტანციის სასამართლო არის უფლებამოსილი, მიიღოს სარჩელი. როგორც წესი, პირველი ინსტანციის წესით საქმეს, თავდაპირველად, რაიონული სასამართლო განიხილავს, მაგრამ არის საქმეები, რომლებიც შეიძლება პირდაპირ სააპელაციო სასამართლოში იქნას შეტანილი. აუცილებელია სარჩელს თან დაერთოს სახელმწიფო ბაჟი. როგორც წესი, სახელმწიფო ბაჟის გარეშე სამოქალაქო სამართალში სარჩელი არ განიხილება. მაგრამ თუ სარჩელი შეტანილია ფიზიკური და არა იურიდიული პირის მიერ, ბაჟის გადაუხდელობა სარჩელს არ აბრკოლებს. სასამართლო საქმის დამთავრების შემდეგ გადაწყვეტს, მოქალაქემ ანუ ფიზიკურმა პირმა უნდა გადაიხადოს თუ არა ბაჟი.

როგორ მოვიქცეთ დაკითხვაზე

დაკითხვაზე შეიძლება მოხვდეთ, როგორც მოწმე ან ბრალდებული. თუ თქვენ ან თქვენმა ნათესავებმა მოაწერეს ხელი სასამართლოს განჩინებაზე, მაშინ დაკითხვაზე გამოცხადება აუცილებელია. მითითებულ განჩინებაში თქვენ გეძლევათ ვადა, რომელშიც უნდა გამოცხადდეთ დაკითხვაზე, აქედან გამომდინარე თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მოემზადოთ და დაფიქრდეთ სამომავლო კითხვა-პასუხზე.