როგორ დავიცვათ თავი დისკრიმინაციისგან: რა უნდა ვიცოდეთ შრომით უფლებებზე - rogor.ge

როგორ დავიცვათ თავი დისკრიმინაციისგან: რა უნდა ვიცოდეთ შრომით უფლებებზე

- ცოტა ხნის წინ სოცქსელში გავრცელდა კადრები, სადაც განაწყენებული მომხმარებელი ეჩხუბება მაღაზიის თანამშრომელს იმის გამო, რომ დილის საათებში, როცა ბევრი მომხმარებელია, მოლარე სალაროსთან არ იმყოფება და ალაგებს საპირფარეშოს. ამ ვიდეომ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, თუმცა იმაზე ყველა თანხმდება, რომ ერთი კაცი ერთდროულად 2-3 თანამშრომლის ფუნქციას არ უნდა ითავსებდეს... რა სახის დარღვევა იყო ამ შემთხვევაში? ჰქონდა თუ არა ვიდეოს გადაღებისა და ინტერნეტსივრცეში გავრცელების უფლება მომხმარებელს? როგორ უნდა მოიქცეს პირი, როდესაც მის უნებართვოდ უღებენ? შეუძლია თუ არა მოითხოვოს ვიდეოს წაშლა როგორც ტელეფონში, ისე სოციალურ ქსელში? რა ხდება მაშინ, როდესაც პირის ფოტოს უნებართვოდ იყენებს სხვა ადამიანი, ინტერნეტსივრცეში აზიარებს, მათ შორის, რაიმე სახის დამაკნინებელი ტექსტით (ან თუნდაც ტექსტის გარეშე)?

- კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა შევნიშნოთ, რომ ქსელურ მარკეტებში უმეტესად ფინანსების დაზოგვის მიზნით სრულყოფილი მომსახურების გასაწევად არასაკმარისი კადრებია დასაქმებული. ამიტომაც იქ მომუშავეებს სხვადასხვა ფუნქციის შეთავსება უწევთ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოლარე-კონსულტანტებს საკუთარი მოვალეობების შესრულების გარდა, სხვა საქმეც ევალებათ.A ასეთ პირობებში უხერხული სიტუაციები იქმნება, კლიენტებს დროულად ვერ ემსახურებიან, თანამშრომლებს კი ხშირად არ ეძლევათ შესვენების დროით სრულყოფილად სარგებლობის შესაძლებლობა. ეს იწვევს როგორც თანამშრომლების, ასევე მომხმარებლის უკმაყოფილებას. ამიტომაც აუცილებელია დასაქმებულთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესება, რაც მომხმარებლის მომსახურებასაც გაცილებით უკეთესს გახდის.

რაც შეეხება ფოტო თუ ვიდეოგადაღებას, თუ პირი მიიჩნევს, რომ მისი უფლებები დაირღვა ფარულად და პირის ინფორმირების გარეშე გადაღებით, მას შეუძლია მიმართოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, გარკვეულ შემთხვევებში კი სასამართლოს. უნდა ვიცოდეთ, რომ გამოსახულებაც პირის პერსონალურ მონაცემს წარმოადგენს და მისი უკანონო მოპოვება-გამოყენება დაუშვებელია. ყოველი კონკრეტული შემთხვევა ინდივიდუალურად უნდა შეაფასოს უფლებამოსილმა ორგანომ. ასევე, თუ საქმე გვაქვს პატივის, ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შემლახველი ინფორმაციის გავრცელებასთან, პირს შეუძლია პირადი არაქონებრივი უფლებების დაცვის მიზნით მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს მათ შორის, მორალური ზარალის ანაზღაურებაც.

- ილახება თუ არა დასაქმებულის უფლებები, როცა მას ერთდროულად სხვადასხვა საქმის კეთება უწევს, ისეთის, რაც არ ევალება, მაგრამ ასეთ დროს იძულებულია გაჩუმდეს, რადგან ხელმძღვანელი ხშირად სამსახურიდან გათავისუფლებით ემუქრება...

- როდესაც ხელმძღვანელი ავალებს იმ საქმეს, რაც პირს შრომითი ხელშეკრულებით არ ევალება, ირღვევა დასაქმებულის შრომითი უფლებები. უარის თქმა სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძველი არ უნდა გახდეს, რადგან ეს ეწინააღმდეგება შრომის კოდექსს. იმ შემთხვევეაში, თუ დასაქმებულს მაინც დაითხოვენ იმის გამო, რომ ხელშეკრულებითა და შინაგანაწესით გაუთვალისწინებელ საქმეზე ამბობდა უარს, ეს ჩაითვლება უკანონოდ და სასამართლოს რეაგირებაც მკაცრი იქნება.

შრომითი უფლებების დაცვისთვის აუცილებლად უნდა ვახსენოთ შრომის ინსპექციის გაზრდილი მანდატიც, რომელიც ეფექტურად რეაგირებს დასაქმებულის უფლებების უხეშ შელახვაზე. გაგრძელება