როგორ ვითამაშოთ ნარდი (დამწყებთათვის) - rogor.ge

როგორ ვითამაშოთ ნარდი (დამწყებთათვის)

საწყისი წყობა

სათამაშო მაგიდა დაჯგუფებულია ოთხ ველად, თითოეულ ველში ექვსი უჯრაა. ამ ველებს ეწოდება ეზო, სახლი, მტრის ეზო, მტრის სახლი. ამაღლებულ ადგილს დაფის შუაში ეწოდება ბარი. სახლიდან დაწყებული ყველაზე შორი პუნქტი არის ოცდაოთხ სვლაში. თითოეულ მოთამაშეს აქვს თხუთმეტი ქვა.

თამაშის მიზანი

თამაშის მიზანია მოთამაშემ გადაიყვანოს ყველა თავისი ქვა სახლში. ის ვინც პირველი შეიყვანს ყველა თავის ქვას სახლში და გამოვა, ითვლება მოგებულად.

ქვების მოძრაობა

ყოველი მოთამაშე რიგ-რიგობით აგორებს კამათელს და იქედან გამომდინარე, თუ რა ციფრი დაუჯდება კამათელზე, იმ სვლას აკეთებს, თითოეულ კამათელზე არის ექვსი მხარე - ერთიდან-ექვსამდე. მაგალითად, თუ მოთამაშეს კამათლის აგორებისას გამოუვიდა კამათელზე 4 და 5 მას შეუძლია ითამაშოს 5 სვლა ერთი ქვით და მეორე ქვით 4 სვლა, ან შეუძლია გავიდეს ერთი ქვით 9 უჯრა (4+5). ქვას შეუძლია გადაადგილება მხოლოდ თავისუფალ უჯრებში ან მოკლას მხოლოდ ის ქვა, რომელი უჯრაში ერთია. მოთამაშეს, რომელსაც გამოუვიდა ორი ერთნაირი ციფრი მაგალითად; 6-6 უნდა გააკეთოს ოთხი სვლა თითოეული 6 უჯრით.

ქვის მოკვლა და გაცოცხლება

პუნქტს, რომელიც დაკავებულია ნებისმიერი ფერის ერთი ქვით, ეწოდება ბლოტი. თუკი ამ პუნქტზე გაჩერდება მოწინააღმდეგის ქვა, ბლოტი ითვლება მოკლულად და იდება ბარზე (ამაღლებული ადგილი დაფის შუაში). მოთამაშე, რომლის ერთი ან რამოდენიმე ქვა იმყოფება ბარზე, ვალდებულია ჯერ გააცოცხლოს ისინი (ის) მოწინააღმდეგის სახლში. იმისათვის, რომ გააცოცხლო ქვა, ის უნდა განათავსო ღია პუნქტზე იმ ციფრების შესაბამისად, რაც ამოვა კამათელზე. მაგალითად, თუ კამათელზე ამოვიდა 4 და 6, ქვა შეიძლება გააცოცხლო მოწინააღმდეგის სახლის მეოთხე ან მეექვსე პუნქტში იმ პირობით, თუ ეს პუნქტები არ არის დაკავებული მისი ორი ან მეტი ქვით. თუკი ყველა პუნქტი დახურულია, მოთამაშე ტოვებს სვლას. თუკი არის იმის საშუალება, რომ გააცოცხლო ზოგიერთი ქვა და არა ყველა, აუცილებელია გააცოცხლო ქვების მაქსიმალური რაოდენობა, ხოლო სვლის დარჩენილი ნაწილი გამოტოვო. მას შემდეგ, რაც გაცოცხლებულია ბოლო ქვა, კამათელზე ამოსული გამოუყენებელი რიცხვი უნდა გამოიყენო ჩვეულებრივი სვლებისათვის.

როგორ ვითამაშოთ UNO

ქვების მოხსნა (გასვლა)

მას შემდეგ, რაც თხუთმეტივე ქვა არის შემოყვანილი სახლში, შეიძლება მათი გაყვანა დაფიდან. იხსნება ის ქვა, რომელიც დევს კამათლის რიცხვების შესაბამის პუნქტზე. თუკი კამათლის რიცხვის შესაბამის პუნქტზე არ არის არც ერთი ქვა, აუცილებელია შესრულდეს ჩვეულებრივი სვლა (გადათამაშება) უფრო მაღალი პუნქტებიდან. თუკი ასეთი ქვები აღარ დარჩა, შეიძლება ქვა მოხსნა უფრო დაბალი პუნქტებიდან. ქვების მოხსნის დაწყება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ყველა მათგანი შეყვანილია. თუკი ქვების მოხსნის პროცესში ქვას მოკლავენ, მოთამაშე ვალდებულია შეიყვანოს ეს ქვა თავის სახლში და მხოლოდ ამის შემდეგ გააგრძელოს ქვების მოხსნა.

როგორ ვითამაშოთ ჯოკერი კარგად

მარსი და კოქსი

მოთამაშე რომელიც წამგებ პოზიციაშია და მოასწრო ერთი ქვის მაინც მოხსნა დაფიდან ის ითვლება წაგებულად და ერთმევა ერთი ქულა. თუ კი წაგებულ მოთამაშეს არ მოუხსნია არცერთი ქვა სახლიდან ითვლება, რომ მას წაგებული აქვს მარსი და ერთმევა ქულების გაორმაგებული რიცხვი, ხოლო თუ წაგებულს არც ერთი ქვა არ აქვს გასული და ერთი ან რამდენიმე ქვა დარჩენილი აქვს ბარზე ან მოწინააღმდეგის სახლში, იგი აგებს კოქსს და კარგავს ქულათა გასამმაგებულ რიცხვს.

როგორ ვითამაშოთ ბოულინგი პროფესიონალივით

კამათლის სპარსული დასახელება დუ-შაში— 6-6 დუ-ბეშ— 5-5 დორ-ჩარ— 4-4 დუ-სე— 3-3 დუ-ბარა—2-2 ია-გან—1-1 შაშე-ბეშ—6-5 შაშე-ჩარ—6-4 შაშე-სე—6-3 შაშე-დუ—6-2 შაშე-იაქ—6-1 ფანჯი-ჩარ—5-4 ფანჯი-სე—5-3 ფანჯი-დუ—5-2 ფანჯი-იაქ—5-1 ჩარი-სე—4-3 ჩარი-დუ—4-2 ჩარი-იაქ—4-1 სე-ვაი-დუ—3-2 სე-იაქ—3-1 დუ-იაქ—2-1

როგორ ვითამაშოთ პოკერი სწორად (10 რჩევა + ვიდეო გაკვეთილები)

როგორ ვითამაშოთ მონოპოლია