როგორ დავწეროთ სწრაფად რეფერატი - rogor.ge

როგორ დავწეროთ სწრაფად რეფერატი

წაიკითხეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ამ თემაზე.

1-1679301853.jpg

ამობეჭდეთ ყველა ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროდან.

დაყავით ინფორმაცია კატეგორიებად და მონიშნეთ ძირითადი პუნქტები სხვადასხვა ფერით.

დაალაგეთ თითოეული მონიშნული წინადადება ან აბზაცი კატეგორიებად.

დაალაგეთ კატეგორიები თანმიმდევრობით, აზრის შეცვლა არ უნდა იყოს უეცარი, არამედ თანმიმდევრული.

წაიკითხეთ მთლიანობაში, რათა დარწმუნდეთ, რომ კარგად არის დაწერილი. დაამაგრეთ ყველა სხვადასხვა კატეგორიის ფურცელი ერთად.

თუ ინფორმაცია სიტყვასიტყვით დააკოპირეთ სხვა წყაროებიდან, საჭიროა მისი პერიფრაზირება და საკუთარი სიტყვებით დაწერა.

bolo-1679301877.jpg

როგორ დავწეროთ რეფერატი

წყარო: wikihow.com