როგორ დავარედაქტიროთ ცხრილი Excel (2007/2010)-ში - rogor.ge

როგორ დავარედაქტიროთ ცხრილი Excel (2007/2010)-ში

 

განვხილოთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ოპერაციები. ამისათვის ვნიშნავთ ინტერვალს: A1-D1. ინსტრუმენტების პანელიდან ვიყენებთ ღილაკს Outside Border, ქვედა ხაზი. იგივენაირად შეიძლება A3 სტროქონის რედაქტირება. ხაზის ფორმის და სისქის შერჩევა შეიძლება ასევე ინსტრუმენტების პანელიდან ღილაკით Drow Border, ხაზის სისქე და ფორმა – Line Style.

 

ცხრილის გარკვეულ არეებში ფონის ჩასასხმელად ვსარგებლობთ ისევ ინსტრუმენტების პანელით. ვნიშნავთ სასურველ არეს (A3-E3) და ინსტრუმენტების პანელიდან ვირჩევთ ღილაკს: Fill Colors. ფერთა პალიტრიდან ვირჩევთ სასურველს.

 

თუ საჭიროა ცალკეული სვეტის ან სტრიქონის დამალვა, ამისათვის უნდა ვისარგებლოთ ბარძანებით მენიუდან Format/ Column/Hide, მხოლოდ წინასწარ უნდა მოვნიშნოთ დასამალი სვეტი.თუ გვსურს დამალული სვეტის ისევ გამოჩენა, ვირჩევთ შემდეგ ბრძანებებს მენიუდან: Format/ Column/ Unhide