როგორ გავაკეთოთ პეიზაჟში მთვარის ჩასმის ეფექტი (Adobe Photoshop) - rogor.ge

როგორ გავაკეთოთ პეიზაჟში მთვარის ჩასმის ეფექტი (Adobe Photoshop)

 

გახსენით ბუნების პეიზაჟის და მთვარის ფოტო.

 

აირჩიეთ ხელსაწყო ”Move Tool” ([i]V[/i]) და გადაიტანეთ მთვარის გამოსახულება პეიზაჟის ფოტოზე.

 

აირჩიეთ ინსტრუმეტი “Restangular Marquee Tool” ([i]M[/i]) და მთვარის გარშემო გააკეთეთ მართკუთხედის ფორმის მონიშვნა:

 

შეავსეთ მონიშნული არე შავი ფერით (Edit > Fill). და მოხსენით მონიშვნა ([i]Ctrl+D[/i]).

 

შეცვალეთ ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (“Blending Mode”) Lighten-ზე.

 

შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Color Balance ([i]Ctrl+B[/i]):