როგორ გავაკეთოთ კომიქსური წიგნის ეფექტი (Adobe Photoshop) - rogor.ge

როგორ გავაკეთოთ კომიქსური წიგნის ეფექტი (Adobe Photoshop)

 

გახსენით ორი ან ორზე მეტი მოლაპარაკე ადამიანის ფოტო:

 

შეასრულეთ ბრძანება Filter > Artistic > Cutout:

 

შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Gradient Map:

 

ახლა დროა დავამატოთ ”მოლაპარაკე ბუშტები”. აირჩიეთ ინსტრუმენტი ”Custom Shape Tool” ([i]U[/i]). ფიგურების ჩამონათვალში ამოირჩიეთ შემდეგი თემა: ამოირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ფიგურა. წინა ფონის ფერი დააყენეთ თეთრზე. ყოველი ახალი ფიგურისთვის შექმენით ახალი ფენა ბრძანებით Layer > New > Layer ([i]Shift+Ctrl+N[/i]). “ბუშტის” გადმოსატრიალებლად შეასრულეთ შემდეგი ბრძანებები: Edit > Transform > Scale; Edit > Transform > Flip Horizontal; Edit > Transform > Flip Vertical.

 

დაწერეთ ”ბუშტებზე” ტექსტი (ყოველი ახალი ტექსტისთვის შექმენით ახალი ფენა ბრძანებით Layer > New > Layer ([i]Shift+Ctrl+N[/i])).