როგორ გავაკეთოთ სხვადასხვა ფორმის ჩარჩო (Adobe Photoshop) - rogor.ge

როგორ გავაკეთოთ სხვადასხვა ფორმის ჩარჩო (Adobe Photoshop)

 

გახსენით სასურველი ფოტო.

 

გადადით არხთა პანელში (Windows > Channels) და შექმენით ახალი არხი - ”Alpha 1”. აირჩიეთ ხელსაწყო ”Restangular Marquee Tool” ([i]M[/i]) და გააკეთეთ ამის მსგავსი მონიშვნა: შეასრულეთ ბრძანება Select > Inverse ([i]Shift+Ctrl+I[/i]). შეავსეთ მონიშნული არე თეთრი ფერით (Edit > Fill). მოხსენით მონიშვნა ([i]Ctrl+D[/i]).

 

შეასრულეთ ბრძანება Filter > Pixelate > Color Halftone: პარამატრები დააყენეთ სურვილისამებრ.

 

გააქტიურეთ არხი ”RGB” და შეასრულეთ ბრძანება Select > Load Selection: Channel > Alpha 1. შემდეგ შეასრულეთ ბრძანება Edit > Fill: აირჩიეთ ის ფერი, რომლის ფონზეც უნდა დაიდოს სურათი.

 

რამოდენიმე სხვა შესაძლო ვარიანტი სხვადასხვა ფილტრის გამოყენებით: Filter > Brush Strokes > Sprayed Strokes Filter > Distort > Ripple Filter > Sketch > Water Paper