როგორ გავაკეთოთ სინათლის ფერის შეცვლის ეფექტი (Adobe Photoshop) - rogor.ge

როგორ გავაკეთოთ სინათლის ფერის შეცვლის ეფექტი (Adobe Photoshop)

 

გახსენით სასურველი ფოტო.

 

მოახდინეთ ფენის კოპირება ბრძანებით Layer > Duplicate Layer. შეასრულეთ ბრძანება Layer > Layer Mask > Reveall All. დააყენეთ ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (“Blending Mode”) “Hard Light- ზე.

 

გააქტიურეთ ფენის ”ნიღაბი” (”Mask”) და შეასრულეთ ბრძანება Image > Apply Image:

 

გააქტიურეთ ზედა ფენა და შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Hue/Saturation ([i]Ctrl+U[/i]): Colorize > მონიშნული; Hue > 35; Saturation > 100; Lightness > 0.