როგორ გავაკეთოთ საღამოს ეფექტი (Adobe Photoshop) - rogor.ge

როგორ გავაკეთოთ საღამოს ეფექტი (Adobe Photoshop)

 

გახსენით ფოტო, რომელიც არ არის გადაღებული საღამოს.

 

მოახდინეთ ფენის კოპირება ბრძანებით Layer > Duplicate Layer, ხოლო შემდეგ შეასრულეთ ბრძანება Layer > Layer Mask > Reveal All.

 

შეასრულეთ ბრძანება Image > Apply Image:

 

მოახდინეთ ფენის კოპირება ბრძანებით Layer > Duplicate Layer. შეავსეთ კოპირებული ფენა შავი ფერით (Edit > Fill). გააქტიურეთ ფენის ”ნიღაბი” (“Mask”) და შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Invert ([i]Ctrl+I[/i]).

 

შეცვალეთ ზედა ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (“Blending Mode”) Overlay-ზე, ხოლო შუა ფენის კი Difference-ზე.

 

დააყენეთ ზედა ფენის ”გამჭვირვალობა” (”Opacity”) თქვენი სურვილისამებრ.