როგორ გავაკეთოთ მზის ჩასვლის ეფექტი (Adobe Photoshop) - rogor.ge

როგორ გავაკეთოთ მზის ჩასვლის ეფექტი (Adobe Photoshop)

 

გახსენით სასურველი ფოტო. მაგ:

 

მოახდინეთ ფენის კოპირება ორჯერ ბრძანებით Layer > Duplicate Layer. გააქტიურეთ შუა ფენა და შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Photo Filter შემდეგი მონაცემებით:

 

შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Brightness/Contrast:

 

დამალეთ ზედა ორი ფენა (ამისთვის დააწკაპუნეთ ფენების გასწვრივ მდებარე თვალის გამოსახულებაზე).

 

გააქტიურეთ ფენა ”Background” და შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Match Color:

 

გააქტიურეთ და გამოაჩინეთ შუა ფენა და შეასრულეთ ბრძანება Layer > Layer Mask > Reveal All. ამოირჩიეთ ხელსაწყო ”Gradient Tool” ([i]G[/i]). ხელსაწყო ოფციათა პანელში აირჩიეთ გრადიენტის ტიპი ”Reflected Gradient”, ხოლო ფერები დააყენეთ შემდეგნაირად: დააჭირეთ და არ აუშვათ [i]Shift[/i]-ს და ამავდროულად დააწკაპუნეთ სურათის თავში და ჩამოუსვით გრადიენტის ხაზი სურათის ბოლომდე.

 

გამოაჩინეთ ზედა ფენა და დააყენეთ მისი ”გამჭვირვალობა” (“Opacity”) 11%-ზე.