როგორ გავაკეთოთ მხატვრული ფერწერის ეფექტი (Adobe Photoshop) - rogor.ge

როგორ გავაკეთოთ მხატვრული ფერწერის ეფექტი (Adobe Photoshop)

 

გახსენით სასურველი სურათი.

 

მოახდინეთ ფენის კოპირება ბრძანებით Layer > Duplicate Layer. დაარქვით ახალ ფენას ”pen”, ხოლო ფენა “Background”-ის სახელი შეცვალეთ “colour”-ზე.

 

გააქტიურეთ ფენა ”pen” და შეასრულეთ ბრძანება Filter > Stylize > Find Edges. .

 

შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Hue/Saturation ([i]Ctrl+U[/i]) შემდეგი მონაცემებით: Saturation > -100, დანარჩენი დატოვეთ უცვლელად.

 

შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Brightness/Contrast: Brightness > 50; Contrast > 50.

 

შეცვალეთ ფენა ”Pen”-ის ”ზედდების რეჟიმი” (”Blending Mode”) Multiply-ზე.

 

გააქტიურეთ ფენა ”colour” და შეასრულეთ ბრძანება Filter > Noise > Median: Radius > 9 pixels.

 

შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Hue/Saturation ([i]Ctrl+U[/i]): Saturation > +50, დანარჩენი დატოვეთ უცვლელად. მხატვრული ფერწერა მზადაა: