როგორ გავაკეთოთ თოვლის ეფექტი (Adobe Photoshop) - rogor.ge

როგორ გავაკეთოთ თოვლის ეფექტი (Adobe Photoshop)

 

გახსენით სასურველი ფოტო, რომელსაც გსურთ დაუმატოთ თოვლის ეფექტი.

 

შექმენით ახალი ფენა ბრძანებით Layer > New > Layer ([i]Ctrl+Shift+N[/i]) და შეავსეთ იგი შავი ფერით (Edit > Fill).

 

შეასრულეთ ბრძანება Filter > Noise > Add Noise შემდეგი მონაცემებით: Amount > 1%; Distribution > Gaussian; Monochromatic > მონიშნული.

 

შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Levels ([i]Ctrl+L[/i]). ამის შემდეგ შეასრულეთ Filter > Blur > Gaussian Blur: Radius > 1 px.

 

შეასრულეთ ბრძანება Edit > Free Transform ([i]Ctrl+T[/i]). ოპციათა პანელში ჩაწერეთ შემდეგი მონაცემები: შეცვალეთ ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (“Blending Mode”) Screen-ზე.

 

გაიმეორეთ 2-6 პუნქტები. დაიცავით ზუსტი თანმიმდევრობა.

 

შექმენით ახალი ფენა ბრძანებით Layer > New > Layer ([i]Shift+Ctrl+N[/i]). შეასრულეთ ბრძანება Filter > Render > Clouds. შეცვალეთ ახალი ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (“Blending Mode”) Screen-ზე, ხოლო ”გამჭვირვალობა” (“Opacity”) 50%-ზე. შეასრულეთ Filter > Blur > Gaussian Blur: Radius > 50 px. თოვლის ეფექტი მზადაა: