როგორ გავაკეთოთ გლუვი შავ-თეთრი ფოტო (Adobe Photoshop) - rogor.ge

როგორ გავაკეთოთ გლუვი შავ-თეთრი ფოტო (Adobe Photoshop)

 

გახსენით სასურველი სურათი. ამოირჩიეთ მაღალ კონტრასტიანი ფოტო.

 

მოახდინეთ ფენის კოპირება ბრძანებით Layer > Duplicate Layer. შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Shadows/Highlight შემდეგი მონაცემებით:

 

დააყენეთ ფენის ”[i]ზედდების რეჟიმი[/i]” (”Blending Mode”) Overlay-ზე და შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Invert ([i]Ctrl+I[/i]).

 

შეასრულეთ ბრძანება Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation ([i]Ctrl+U[/i]): [i]Saturation > - 100.[/i]