როგორ გავაკეთოთ დახატული ფოტოს ეფექტი (Adobe Photoshop) - rogor.ge

როგორ გავაკეთოთ დახატული ფოტოს ეფექტი (Adobe Photoshop)

 

გახსენით სასურველი ფოტო და გადააქციეთ იგი ფენად (ამისთვის ფენათა პალიტრაში ორჯერ დააწკაპუნეთ Background-ს). დაარქვით მას original. გააკეთეთ ფენის კოპირება ბრძანებით Layer > Duplicate Layer. თქვენ მიიღებთ ფენას original copy. კვლავ გააკეთეთ ფენის კოპირება. ამჯერად მიიღებთ ფენას original copy2.

 

დააყენეთ ფენა original copy2ის ”[i]ზედდების რეჟიმი[/i]” (Blending Mode) Difference-ზე. შეასრულეთ ბრძანება Filter > Blur > Gaussian Blur: Radius > 60 px (რაც უდრო დიდია ფოტოს ზომა, მით უფრო დიდი უნდა იყოს რადიუსის ზომა).

 

შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Hue/Saturation ([i]Ctrl+U[/i]): Hue > 0; Saturation > +50; Lightness > 0. ამის შემდეგ შეასრულეთ Layer > Merge Down (Ctrl+E).

 

დააყენეთ წინა ფონის ფერი #B6AAA7-ზე. შეასრულეთ ბრძანება Filter > Artistic > Neon Glow: Glow Size > 5; Glow Brightness > 15; Glow Color > #B6AAA7.

 

შეასრულეთ ბრძანება Filter > Noise > Add Noise: Amount > 5%; Distribution > Uniform; Monochromatic > მონიშნული. შემდეგ შეასრულეთ Filter > Texture > Texturizer: Texture > Sandstone; Scaling > 100%; Relief > 4; Light Direction > Top Right. და ბოლოს შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjusments > Desaturate (Ctrl+Shift+U).

 

ფენათა პალიტრაში მოათავსეთ ფენა original, original copy2-ის ზევით და დააყენეთ მისი ”[i]ზედდების რეჟიმი[/i]” (Blending Mode) Hard Light-ზე. შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Desaturate ([i]Shift+Ctrl+U[/i]), ამის შემდეგ კი Filter > Blur > Gaussian Blur: Radius > 1-2 px.