როგორ გავაკეთოთ გლუვი და კაშკაშა ფოტო (Adobe Photoshop) - rogor.ge

როგორ გავაკეთოთ გლუვი და კაშკაშა ფოტო (Adobe Photoshop)

 

გახსენით სასურველი ფოტო.

 

გააკეთეთ ფენის კოპირება ბრძანებით Layer > Duplicate Layer. ამის შემდეგ შეასრულეთ ბრძანება Filter > Other > Maximus: Radius > 3 pixels

 

შეასრულეთ ბრძანება Filter > Blur > Gaussian Blur: Radius > 5 pixels.

 

დააყენეთ ფენის ”[i]ზედდების რეჟიმი[/i]” (Blending Mode) Overlay-ზე, ხოლო ”[i]გამჭვირვალობა[/i]”(Opacity) [i]60 %-[/i]ზე.

 

შეასრულეთ ბრძანება Filter > Render > Lighting Effects შემდეგი მონაცემებით:

 

შექმენით ახალი ფენა ბრძანებით Layer > New > Layer ([i]Ctrl+Shift+N[/i]). დააჭირეთ ფენათა პალიტრის ბოლო სტრიქონში მდებარე მეოთხე შავ-თეთრ ღილაკზე და გამოსული მენიუდან ამოირჩიეთ ბრძანება Levels. გამოსულ ფანჯარაში დააყენეთ შემდეგი პარამატრები და ეფექტი მზადაა: