როგორ განვივითაროთ წარმოსახვა (ფანტაზია) თამაშების საშუალებით - rogor.ge

როგორ განვივითაროთ წარმოსახვა (ფანტაზია) თამაშების საშუალებით

 

თამაში ადამიანის ფანტაზია განვითარებას იწყებს ღრმა ბავშვობიდან. როგორც წესი ამას იწვევს ბავშვის სხვადასხვა თამაშებით დაინტერესება. ამ თამაშებში კი ადამიანი ასრულებს რამე განსაზღვრულ როლს.

 

თამაში სიტყვებთან. თამაშის დაწყება შეიძლება ნებისმიერი სიტყვით, რომელიც იქნება ასევე მისი გასაღები. შემდეგ თითო სხვა ასოზე იწყება სხვა სიტყვების მიბმა. პირველი ასოსგან კი დგება დასკვნითი სიტყვა. ბოლოს ამ არსებული სიტყვებისგან აუცილებელია შეითხზას რამე ლექსი ან მცირე სასაცილო ისტორია. ეს თამაში ამდიდრებს ფანტაზიას.

 

ითამაშეთ თამაში მთხრობელი. ყველა მონაწილე ვალდებულია მოიგონოს რამე ისტორია და მოჰყვეს. მოყოლის შემდეგ კი აუცილებელია ამ ისტორიაზე ილუსტრაციების შექმნა ქაღალდის გამოყენებით.

 

ფანტასტიკური ჰიპოთეზები. ამ თამაშის არსი გამომდინარეობს კითხვებიდან და პასუხებიდან რომლებიც არის შემდეგი ტიპის: [u]"რა იქნებოდა, რომ...."[/u] კითხვები უნდა იყოს სპონტანურად შედგენილი და არაჩვეულებრივი. შემდეგ კი ხდება ჰიპოტეზის დაყოფა და განხილვა რომელსაც საფუძვლად უდევს ადამიანის ფანტაზია.

 

ადამიანის ფანტაზია ძალიან კარგად ვითარდება წიგნების კითხვისას. არ შეიძლება კითხვისას ადგილების გამოტოვება, სადაც არის აღწერილი ბუნება, სხვადასხვა ადგილსამყოფელი, ინტერიერი და ა.შ. მკითხველის ფანტაზიის განვითარებაზე ეს მოქმედებს დამოუკიდებლად. კითხვის შემდეგ, კი შეგეძლებათ წარმოიდგინოთ ყველანაირი სიტუაცია წიგნში წაკითხული და ნებისმიერი აღწერილი ადგილი.

 

ზრდადი უნარი წარმოსახვის. ნიჭი, რომ ადვილად გაარჩიოთ სხვადასხვა გეოგრაფიული კარტები, აზრობრივად წარმოისახოთ სხვადსხვა ადგილები, ეს თვისება არჩვეულებრივად ეხმარება ადამიანს წარმოსახვის განვითარებაში.

 

ყურადღებით წაიკითხეთ ნახაზები.წარმოიდგინეთ გონებაში სხვადასხვა ობიექტები, რთული დეტალები, ეს ვარჯიშები დაგეხმარებათ აზრობრივი ფორმების წარმოსახვაში.

 

ხელოვნება ანვითარებს ადამიანს. მასთან არის დაკავშირებული მრავალი გამოგონება, ნაწარმოებები, ნახატები, მუსიკა ფოტოგრაფია და ა.შ, ეს ყველაფერი რაც შექმნილია თვითონ ადამიანის მიერ.