როგორ გავაკეთოთ ფანქრით დახატული ესკიზი (Adobe Photoshop) - rogor.ge

როგორ გავაკეთოთ ფანქრით დახატული ესკიზი (Adobe Photoshop)

 

გახსენით ფოტო, რომელიც გსურთ გადააქციოთ ფანქრით დახატულ ესკიზად.

 

შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Hue/Saturation ([i]Ctrl+U[/i]): Saturation > -100 px. მოახდინეთ ფენის კოპირება ბრძანებით Layer > Duplicate Layer.

 

შეასრულეთ ბრძანება Image > Adjustments > Invert ([i]Ctrl+I[/i]) შეცვალეთ კოპირებული ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (”Blending Mode”) Color Dodge-ზე.

 

შეასრულეთ ბრძანება Filter > Blur > Gaussian Blur: დააყენეთ რადიუსის მნიშვნელობა თქვენი სურვილისამებრ, სანამ არ მიიღებთ სასურველ შედეგს. შესაძლო ვარიანტები: Radius > 2,0 px: Radius > 7,0 px: Radius > 50,0 px: