როგორ ჩავრთოთ Bluetooth უკაბელო ტექნოლოგია (Nokia 7230 Slide) - rogor.ge

როგორ ჩავრთოთ Bluetooth უკაბელო ტექნოლოგია (Nokia 7230 Slide)

 

აირჩიეთ მენიუ > პარამეტრები > დაკავშირება > Bluetooth.

 

აირჩიეთ ჩემი ტელ სახელი და ჩაწერეთ სახელი თქვენი მოწყობილობისთვის.

 

Bluetooth დაკავშირების გასააქტიურებლად აირჩიეთ Bluetooth > ჩართვა. მიუთითებს, რომ Bluetooth აქტიურია.

 

თუ გსურთ აუდიო აქსესუარი მიუერთოთ თქვენს მოწყობილობას, აირჩიეთ აუდ.აქსესუარ. შეერ. და აქსესუარი.

 

იმისათვის, რომ თქვენი მოწყობილობა დააწყვილოთ რომელიმე Bluetooth მოწყობილობასთან, აირჩიეთ დაწყვ. მოწყობ. > მოწყ დამატებ.

 

გადაახვიეთ მოძებნილ მოწყობილობაზე და შეარჩიეთ დამატ..

 

მოწყობილობაში სასურველია შეიყვანოთ პაროლ-კოდი (16 სიმბოლომდე) და დართეთ სხვა Bluetooth მოწყობილობასთან დაკავშირების ნება.