როგორ დავწეროთ პოზიციის ფურცელი - rogor.ge

როგორ დავწეროთ პოზიციის ფურცელი

 

დაწერეთ შესავალი ამ პირველ პუნქტში უნდა იყოს გამოკვეთილი თქვენი ინიციატივები, თეზისების დამტკვიცებები და მკაფიოდ გამოხატოს პოზიციის ფურცლის ძირითადი იდეები. ბევრი ავტორი ათავსებს თეზის პირველი აბზაცის ბოლოში, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს საქმე.

 

ახსენით თქვენი შეხედულება მოუყევით მკითხველს, რატომ იზიარებთ არჩეულ პოზიციას და წარუდგინეთ მტკიცებულებები, რომლებიც მეტყველებენ თქვენი აზრის სისწორეზე. იყავით თავდაჯერებული. იმისათვის, რომ შესთავაზოთ ლოგიკურად ორგანიზებული ინფორმაცია და თავი აარიდოთ განცხადებებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ მხარდაჭერა. გააგებინეთ მათ, რატომ ფიქრობთ ასე და არა სხვაგვარად.

 

წარმოადგინეთ კონტრ-არგუმენტი შეარჩიეთ პრობლემა, რომლის მიმართაც ვინმეს გააჩნდება საწინააღმდეგო აზრი. დარწმუნდით, რომ სწორად წარადგინეთ და კარგად ახსენით კონტრ-არგუმენტი. საწინააღმდეგო პოზიციისა და დოკუმენტის ხედვის გამოკვლევას შეუძლია გაგიმარტივოთ ამ საფეხურის გამარტივებაში.

 

წარადგინეთ პრობლემის რეზოლუცია გამოყავით პუნქტი იმის ასახსნელად, თუ რატომ არ მიიღება და ეთანხმება კონტრ-არგუმენტი თქვენს ხედვას. აღწერეთ, რატომაა კონტრ-არგუმენტი გაუმართავი და თქვენი იდეები უკეთესი.

 

დასასრულისათვის დაწერეთ დასკვნა პარაგრაფის შეჯამებაში, კვლავ უნდა გადმოსცეთ საკუთარი თეზისები და შეაჯამოთ პოზიციის ფურცლის ძირითადი იდეები. იყავით თავდაჯერებული, იმისათვის, რომ გადაწეროთ თქვენი იდეები ისე, რომ დასკვნა არ გავდეს ძველი ტექსტის გამეორებას. ისევ და ისევ განაცხადეთ საკუთარი პოზიციის შესახებ.

 

პოზიციის ფურცლების ინგლისურენოვანი მაგალითების ნახვა (დალაგებულია წლების მიხედვით) შეგიძლიათ ამ ბმულზე.