როგორ გამოვთვალოთ ზარალის ოდენობა - rogor.ge

როგორ გამოვთვალოთ ზარალის ოდენობა

 

მათთვის, ვინც ეძებს მარტივ პასუხს კითხვაზე, თუ როგორ გამოვთვალოთ ზარალი, პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინოთ შემდეგი ფაქტორები, რომ ზარალი მოიცავს არა მხოლოდ მატერიალურ მხარეს, არამედ ასევე მორალურს. ეს უკანასკნელი ფასდება იმისდამიხედვით, თუ რა ტრავმები მიიღო დაზარალებულმა დამნაშავე პირისგან. თუმცაღა მორალური ზიანის დამტკიცებას საჭირობეს სასამართლოს გადაწყვეტილება. უმეტეს შემთხვევაში მორალური ზარალის თანხა, რასაც დაზარალებული ითხოვს, ბევრად მცირეა ხოლმე სასამართლოს მიერ დამტკიცებულ თანხასთან შედარებით.

 

ნებისმიერი მოთხოვნები ზარალის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით უნდა იყოს დოკუმენტირებულად დამტკიცებული. მარტივად, რომ ავხსნათ, თუ ჩეკები დაკარგულია დაზღვეული ნივთის, ან დაზიანებულია იმის შედეგად, რომ მეზობელმა წყალი ჩამოგიშვათ ან საერთოდ არ გაქვთ ისინი, მაშინ ასეთ შეთხვევებში ექსპერტიზა, რომელიც იკვლებს მიყენებული ზარალის ოდენობას იხემძღვანელებს სტანდარტული ციფრებით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სავარაუდოთ იმაზე ნაკლები იქნება ანაზღაურება ვიდრე ეს თქვენ გეკუთვნით. ასევე რთული დასამტკიცებელია, რომ ზარალის ოდენობა მოიცავს გაწეული სამსახურისათვის გადახდილ თანხებს, თუ ხელთ არ გაქვთ კონტრაქტები რომლებიც გაქვთ დაქივარებულ ადამიანებნთან რომლებშიც არის ნახსენები კონკრეტული ციფრები. ასეთი შემთხვევები თანამედროვე ბაზარზე ხდება იშვითად ძალიან, თუ არ ჩავთვლით მცირე სახლის პირობებში ჩატარებულ მცირე სამუშაოებზე და დამზადებულ ნივთებზე.

 

ასე, რომ იმ შემთხვევაში თუ შეგემთხვევათ სიტუაცია, რომ გაქვთ პერსპექტიული სასამართლო განხილვა, იყავით მზად ყველანაირად. არ აქვს მნიშნველობა ეს საქმე ეხება ბინაში მეზობლის მიერ ჩამოშვებულ წყალს თუ ავტო საგზაო შემთხვევას, ყველა ჩეკი და დოკუმენტი უნდა გქონდეს მზად რომლებიც ასახავენ თქვენს გასავლებს. ასეთ შემთხვევაში ზარალის დასათვლელად საკმარისი იქნება მხოლოდ კალკულატორი, რათა დააჯამოთ თქვენს მიერ გადახდილი ფული. მასში შევა ყველა ფულადი სახსრები რაც დახარჯული იყო დაზარალებული მხარის მიერ.