როგორ ვმართოთ ემოციები - 3 სტრატეგია - rogor.ge

როგორ ვმართოთ ემოციები - 3 სტრატეგია

გადაფასება

ნეგატიური სიტუაციის პოზიტიურად აღქმა: შეგიძლიათ ჩათვალოთ ის საშინელ და უიმედოდ, ან შეგიძლიათ აღიქვათ როგორც რთულ, მაგრამ მოგებიან გამოცდილებად. ეს არის ემოციური რეგულირების დადებითი ტიპი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გარდაქმნათ მთელი ემოცია და არა მხოლოდ მისი ნაწილი. გადაჭარბებული შეფასება ასოცირდება შფოთვის დაბალ დონესთან და ემოციური ბალანსის მაღალ დონესთან.

კვლევებმა აჩვენა, რომ ადამიანებს, რომლებიც იყენებენ ხელახალი შეფასების სტრატეგიას, შეუძლიათ სტრესული სიტუაციების „გადახედვა“. ისინი ხელახლა იაზრებენ ნეგატიური ემოციების მნიშვნელობას. ასეთი ადამიანები პრაქტიულად უმკლავდებიან რთულ სიტუაციებს და განიცდიან უფრო დადებით ემოციებს, როგორც ჯილდოს ძალისხმევისთვის. ასევე, იძენენ ფსიქოლოგიურ მდგრადობას, უკეთეს სოციალურ კავშირებს, უფრო მაღალ თვითშეფასებას და საერთო ცხოვრებით კმაყოფილებას.

დათრგუნვა

დავიღალეთ, თავს ცუდად ვგრძნობთ, მაგრამ ყველას ვაჩვენებთ, რომ ყველაფერი რიგზეა. ეს არის ემოციური რეგულირების უარყოფითი ტიპი. ასეთი სტრატეგია ქმნის ასიმეტრიას იმას შორის, რასაც ჩვენ ვგრძნობთ და რას ხედავენ სხვა ადამიანები და შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი სოციალური პროცესები. კოგნიტურად და სოციალურად არაბუნებრივია ემოციების დიდი ხნის განმავლობაში კონტროლი და ჩახშობა. კვლევის მიხედვით, ადამიანები, რომლებიც ახორციელებენ დათრგუნვას, ნაკლებად ახერხებენ გაუმკლავდნენ ცუდ განწყობას და მხოლოდ ნიღბავენ რეალურ გრძნობებს. ისინი განიცდიან ნაკლებ დადებით ემოციებს და მეტ ნეგატიურს, ნაკლებად კმაყოფილნი არიან ცხოვრებით და აქვთ დაბალი თვითშეფასება.

ემოციების მიღება

შეიძლება ვაღიაროთ, რომ ვგრძნობთ ემოციას, მაგრამ არ გვინდა მისგან თავის დაღწევა. პარადოქსულად, მიმღებლობა იწვევს ნეგატიური ემოციების შემცირებას და ფსიქოლოგიური მდგრადობის ზრდას. გამოდის, რომ სწორედ ემოციური რეგულაციის ნაკლებობა არეგულირებს ემოციებს საუკეთესოდ. როდესაც ვიღებთ ჩვენს უარყოფით ემოციებს სტრესის მდგომარეობაში, ჩვენ უკეთ ვგრძნობთ თავს, ვიდრე ის, ვინც არ იღებს ამ ემოციებს. ერთი მხრივ, ჩვენ ვაცნობიერებთ ჩვენს ემოციურ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, მეორე მხრივ, ვვარჯიშობთ მიმღებლობაზე.