როგორ გავშიფროთ სიცილის ფიზიოგნომიკა - rogor.ge

როგორ გავშიფროთ სიცილის ფიზიოგნომიკა

 

ხმამაღალი, ჯანმრთელი სიცილი - ეს არის ნიშანი კარგი ჯანმრთელიბის, ასევე ნატურის ჩაკეტილობის.

 

უხეში სიცილი - ეგოისტური-ცხოველური ნატურისთვის დამახასიათებელი.

 

ჩუმი, რბილი სიცილი - დაბალი ნებისყოფის მაჩვენებელი, რბილი ნატურა, ასევე ნერვიული.

 

სიცილი რომელიც სულიდან მოდის გამოხატავს მხიარულ ბუნებას და კეთილ ბუნებას.

 

თუ სიცილი მთავრდება ჩასუნთქვით - ნებისყოფის გამოხატულება, ასევე მიდრეკილება ისტერიისკენ.

 

წიკვინა სიცილი - ბოროტი ბუნება, ჩუმჩუმელობა, ფარულობა.

 

ძალიან მოკლე სიცილი - ჭკუის/სიჭკვიანის ნიშანია ასევე ჩაკეტილობისა და დიდი ნებისყოფის.

 

უხმო სიცილი - მხეცურობა, გათვლის უნარი, ფრთხილობა და ფარულობა.

 

ადამიანის ნამდვილი ღიმილი გრძელდება დაახლოებით 5-10 წამი, რაც გამოიხატება მისი სახის კუნთების დაჭიმვით.