როგორ დავიწყოთ მაღაზიის ბიზნესი - rogor.ge

როგორ დავიწყოთ მაღაზიის ბიზნესი

მაღაზიის ადგილის შერჩევისას უნდა გაითვალისწინოთ შემდეგი სამი ფაქტორი: 1) შეარჩიოთ ქალაქი, სოფელი, სადაც გინდათ ბიზნესის დაწყება. 2) მოცემული ქალაქის (სოფლის) ფარგლებში კონკრეტული რაიონის ან კონკრეტული ადგილმდებარეობის შერჩევა. 3)შერჩეულ კონკრეტულ რაიონში ან კონკრეტულ ადგილმდებარეობის ფარგლებში კონკრეტული ადგილის დადგენა.

თუ სხვა ქალაქში (ან სოფელში) აპირებთ ბიზნესის დაწყებას მოგიხდებათ გაითვალისწინოთ: - ამ ქალაქის (სოფლის) სავაჭრო რაიონის სიდიდე (ბაზრის მოცულობა); - მოსახლეობის რაოდენობა და მისი ზრდის ტენდენციები; - მოსახლეობის მყიდველობითი უნარი და ამ უნარის განაწილება; - საცალო-სავაჭრო პოტენციალი ვაჭრობის სხვადასხვა სფეროში; - კონკურენტთა რაოდენობა, ანუ თქვენი პროდუქციის ანალოგიური ან მისი შემცვლელი პროდუქციის გამყიდველთა რაოდენობა, მათ მიერ პროდუქციის გაყიდვების სიდიდე და ინტენსივობა; - კონკურენტთა რაოდენობის ზრდა;

მოცემული ქალაქის (სოფლის) ფარგლებში კონკრეტული ადგილმდებარეობის შერჩევისას შეაფასეთ შემდეგი ფაქტორები: - ცალკეული მაღაზიის უნარი – მიიზიდოს მყიდველის ყურადღება; - კონკურენტუნარიანი მაღაზიების რაოდენობა და ხარისხობრივი არე; - მაღაზიამდე იოლად მისასვლელი გზების არსებობა; - შერჩეული ადგილმდებარეობის რაიონში მისი შესაძლო ეკონომიკურად აქტიურობის ზრდა;

შერჩეულ კონკრეტულ რაიონში ან კონკრეტულ ადგილმდებარეობის ფარგლებში კონკრეტული ადგილის დადგენისას გაითვალისწინეთ: - ადგილმდებარეობის მახლობლად სატრანსპორტო მოძრაობის საკმარისობა და პოტენციალი; - ადგილმდებარეობას აქვს თუ არა უნარი – მიიქციოს გზად მოძრავ მგზავრთა ნაკადის ყურადღება; - ახლომდებარე მაღაზიებში არის თუ არა ურთიერთშემცვლელი ან ურთიერთდამატებითი პროდუქტები; - საკმარისია თუ არა ავტომობილთა სადგომების ფართობი; - შერჩეული ადგილის ღირებულება;

გასაყიდი საქონლის სახეები. მაღაზიის ადგილმდებარეობის შერჩევაზე გავლენას ახდენს მყიდველთა შეხედულებები, მათი სხვადასხვა კატეგორიებად დაყოფა. ისინი იყოფიან სამ ძირითად კატეგორიად: - ყოველდღიური მოხმარების საქონლის მყიდველები; - ძვირადღირებული საქონლის მყიდველები; - ფუფუნების (პრესტიჟული) საქონლის მყიდველები.

საცალო სავაჭრო ობიექტისათვის ადგილმდებარეობის შერჩევაზე კიდევ სხვა უამრავი ფაქტორი მოქმედებს. გაანალიზეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი კითხვები და გაეცით პასუხი. - რა ფართობი გესაჭიროებათ საცალოდ ვაჭრობისათვის, ოფისისათვის, საწყობისათვის ან სამუშაო კაბინეტისათვის (ოთახისათვის)? - არის თუ არა საავტომობილო სადგომი ხელმისაწვდომი და საკმარისად დიდი? - მოითხოვს თუ არა თქვენი საქმიანობა სპეციალურ (განსაკუთრებულ) ან სხვა გაყვანილობებს? - იქნება თუ არა სარეკლამო ხარჯები უფრო მეტი, შედარებით მოშორებული ადგილმდებარეობის არჩევის შემთხვევაში? - ემსახურება თუ არა რაიონს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი? - შეუძლია თუ არა რაიონს უზრუნველგყოთ მუშახელით? - იმყოფება თუ არა შესაფერის დონეზე სახანძრო დაცვა და პოლიცია? - რამე პრობლემას ხომ არ წარმოადგენს სამედიცინო და კომუნალური მომსახურება? - საკმარისად არის თუ არა განთავსებული რაიონი, რათა მიიზიდოს მყიდველთა ყურადღება საღამოთი და ამასთან უზრუნველყოს მათი უსაფრთხოება? - არსებობს თუ არა მყიდველისათვის კეთილმოწყობილი ტუალეტი? - მდებარეობს თუ არა მაღაზია მომხმარებლისათვის მოსახერხებელ ადგილზე? - გააჩნია თუ არა მაღაზიას თავშესაფარი მომხმარებლისათვის ცუდი ამინდის დროს? - ძალიან ძვირი ხომ არ დაგიჯდებათ დამნაშავისაგან დაზღვევა? - ხომ არ აპირებთ ისეთი მომსახურების გაწევას, როგორიცაა ნაყიდი საქონლის ადგილზე მიტანა? - ძალიან არის თუ არა დამოკიდებული სავაჭრო რაიონი სეზონურ ბიზნესზე? - მოსახერხებელია თუ არა თქვენი საცხოვრებელი ადგილისა და თქვენი სავაჭრო ობიექტის ურთიერთგანლაგება? - ცხოვრობენ თუ არა ახლომახლო თქვენი პოტენციური მყიდველები?