როგორია დეპრესიის მკურნალობის ახალი გზა - rogor.ge

როგორია დეპრესიის მკურნალობის ახალი გზა

ჯგუფმა დეპრესიის მკურნალობის ახალი გზა იპოვა. ისინი გვთავაზობენ გარკვეული სიგნალების აღდგენას ტვინის არეში, რომელიც პასუხისმგებელია ყნოსვაზე. სამუშაოს შედეგები გამოქვეყნდა ჟურნალში Neuron.

კვლევაში ავტორებმა ყურადღება გაამახვილეს ნეირონებზე, რომლებიც გადასცემენ ინფორმაციას ერთმანეთს შორის ელექტრული იმპულსების გამოყენებით. ამისათვის ნერვულ უჯრედებს სჭირდებათ თავიანთი აქტივობის ერთ რიტმში სინქრონიზაცია სხვა ნეირონებთან.

ერთ-ერთ ასეთ შაბლონს ეწოდება "გამა", რომელიც მეორდება დაახლოებით 30-ჯერ ან მეტჯერ წამში. გაგრძელება