როგორ დავიცვათ მყარი დისკი დაზიანებისაგან - rogor.ge

როგორ დავიცვათ მყარი დისკი დაზიანებისაგან

 

მყარი დისკის მუშაობის პრინციპი ვინჩესტერს გააჩნია საკმაოდ რთული ელექტრო-მექნიკური შემადგენლობა, მაგრამ იმისათვის, რომ თქვენთვის უკეთ გასაგები იყოს გეტყვით, რომ მისი კონსტრუქცია შედგება 3 ძირითად ელემენტისაგან: მიკროსქემის მმართველი, მაგნიტური თავები (ინფორმაციის წამკითხველი) და მაგნიტური დისკები. რომელიმე მათგანის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში მოწყობილობა ზიანდება, წყვეტს მუშაობას და იკარგება შენახული ინფრომაცია.

 

ვინჩესტერის მუშაობის პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ მაგნიტურ დისკებს, როგორც წესი, ამზადებენ კერამიკის ან ალუმინისგან და უსმევენ ფერომაგნიტის თხელ ფენას, რომელიც მაგნიტური თავების საშუალებით იწერს ინფორმაციას. თვითონ დისკები მაღალსიჩქარიან შპინდელზეა დამაგრებული, რომელიც ბრუნვის პერიოდში მაგნიტურ თავებსა და დისკის ზედაპირს შორის ქმნის ჰაეროვან ბალიშს. ეს ბალიში არ აძლევს დიკს, რომ კონტაქტში შევიდეს თავებთან, რაც გამოიწვევდა დაზიანებულ სექტორებში ინფორმაციის დაკარგვას.

 

ინფორმაციის დაკარგვისაგან თავის დასაცავად, საჭიროა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის რამდენიმე ძირითადი პრინციპის ცოდნა: არანაკლებ მნიშვნელოვანია მყარი დისკის ბიძგებისა და დარტყმებისგან დაცვა. მათი ზემოქმედებისგან მუშაობის პროცესში არსებულმა ვინჩესტერმა შეიძლება დროებით შეწყვიტოს მუშაობა, რაც იწვევს ფერომაგნიტური საფარის დაზიანებასა და ინფორმაციის დაკარგვას.

 

კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მომენტად ითვლება ვინჩესტერის დაცვა ძაბვის ცვალებადობისაგან, რადგან მას შეუძლია დააზიანოს მიკროსქემის სამართავი ნაწილი. ამისათვის კომპიუტერი აღჭურვილი უნდა იყოს საჭირო სიმძლავრით მომუშავე ბლოკით, ასევე ელექტროენერგიის გაუთვალისწინებელი გამორთვის შემთხვევაში, UPS მოწყობილობით.

 

სამწუხაროდ, ყველა წესის დაცვაც ვერ იძლევა 100% დაცულობის გარანტიას, რადგან ასრებობს სხვა ფაქტორებიც (სისტემის გადატვირთვა, არასწორი კომპლექტაცია, დაბალი ხარისხის მქონე დეტალები), რომლის წინაშეც კომპიუტერის უბრალო მომხმარებელი უძლურია. აქედან გამომდინარე უფრო საიმედო იქნება, თუ მნიშვნელოვან ინფორმაციას პარალელურად სხვა მოწყობილობებზეც შეინახავთ ("ფლეშკა", CD ან DVD დისკი).