როგორ ვისწავლოთ ყველა პრობლემის წყაროს ამოცნობა და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველამ შეძლოს ეს - rogor.ge

როგორ ვისწავლოთ ყველა პრობლემის წყაროს ამოცნობა და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველამ შეძლოს ეს

კრიტიკულად შეაფასეთ არსებული მდგომარეობა

შეხედეთ არსებულ ვითარებას გარედან. აღწერეთ სიტუაცია რაც შეიძლება დაწვრილებით. როგორ ფიქრობთ, რა არის პრობლემა? როგორ და რა გავლენას ახდენს? რა ემოციებს იწვევს ის ყველა დაინტერესებულ მხარეში? რა ხდება ამ პრობლემის გადაჭრისას? რა მოხდება, თუ უარს იტყვით მის მოგვარებაზე? რაც უფრო სრულად, კრიტიკულად და პასუხისმგებლობით გააანალიზებთ სიტუაციას, რომელშიც აღმოჩნდებით, მით უკეთესი.

ნათლად გამოხატეთ პრობლემა ისე, როგორც თქვენ ხედავთ მას

მას შემდეგ რაც დეტალურად შეისწავლით და ნათლად წარმოიდგენთ არსებულ ვითარებას, დახაზეთ მთავარი პრობლემის "განცხადების პროექტი". ამისათვის აიღეთ რამდენიმე ფურცელი და დაასახელეთ თითოეული პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც ცდილობთ: შეავსეთ პირველი ფურცელი თქვენი სირთულის აღწერით. შემდეგ სცადეთ პრობლემის ხელახლა ფორმულირება უმოკლეს და გასაგებ ფორმაში.

ჰკითხეთ საკუთარ თავს: "რატომ გაჩნდა ეს პრობლემა?"

შემდეგ გადადიხართ ანალიზის უფრო ღრმა, უფრო რეალისტურ დონეზე. როგორც კი ახალ ეტაპზე აღმოჩნდებით, კვლავ ჰკითხეთ საკუთარ თავს: „რატომ გაჩნდა ეს პრობლემა? გაიმეორეთ ეს რამდენჯერმე, სანამ არ გაარკვევთ გამომწვევ ფაქტორებს, რომელიც არის ყველანაირი სირთულის წყარო.