როგორ ავიღოთ განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის მშენებლობის ნებართვა - rogor.ge

როგორ ავიღოთ განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის მშენებლობის ნებართვა

 

1.საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის ნებართვა; 2.სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვა. [u]მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცება[/u] (აგდ); [u]პროექტის შეთანხმება; [/u] [u]მშენებლობის ნებართვის გაცემა.[/u]

 

რა ოდენობისაა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი? ობიექტის ღირებულება მოსაკრებელი 500 ათას ლარამდე ღირებულების ობიექტი -- 1000 ლარი + ღირებულების 0,5% 500 ათასიდან 1 მილიონ ლარამდე ღირებულების -- 8 000 ლარი 1 მილიონიდან 3 მილიონ ლარამდე ღირებულების ობიექტი -- 14 000 ლარი 3 მილიონიდან 5 მილიონ ლარამდე ღირებულების ობიექტი -- 19 000 ლარი 5 მილიონიდან 10 მილიონ ლარამდე ღირებულების ობიექტი -- 24 000 ლარი 10 მილიონზე მეტი ღირებულების ობიექტი -- 24 000 ლარი + ღირებულების 0,01%