როგორ გავხდეთ ჰაკერი ნულიდან (ზოგადი რჩევები) - rogor.ge

როგორ გავხდეთ ჰაკერი ნულიდან (ზოგადი რჩევები)

რა თქმა უნდა, რეალობაში ყველაფერი ცოტათი სხვანაირადაა, თუმცა ბევრს სურს შეისწავლოს კომპიუტერული ტექნიკა, იდეალურად იცოდეს ქსელების მუშაობის პრინციპები, ინტერნეტი, მათი სუსტი ადგილები. ასეთი ცოდნის გამოყენება შეიძლება არამარტო უარყოფითი განზრახვებისათვის, არამედ ქსელური დაცვის გასაუმჯობესებლად და მათი პროგრამებისა და მონაცემების განსათავსებლად.

იმისათვის, რომ გახდეთ ჰაკერი ნულიდან, არ არის საჭირო ზებუნებრივი შესაძლებლობები. ეს ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ვისაც აქვს მიდრეკილება პროგრამირებისკენ და ტექნიკური აზროვნების უნარი (ჰუმანიტარული აზროვნების მქონესათვის ჰაკერად გახდომა შედარებით რთული იქნება, მაგრამ სავარაუდოდ მას არც გაუჩნდება ამის სურვილი).

იმისათვის, რომ გახდეთ ჰაკერი ნულიდან აუცილებელია:

1. შეუპოვრობა, ანალიტიკური აზროვნების უნარი, მოთმინება. იმპულსური ხასიათი არ შეეფერება რეალური ჰაკერების რთულ საქმიანობას.

2. უნივერსიტეტის დამთავრება სპეციალობით "გამოყენებითი მათემატიკა". ალბათ ეს იმედს გაუცრუებს მათ, ვისაც ეგონა, რომ ჰაკერი რამდენიმე თვეში მარტივად გახდებოდა, მაგრამ მოცემული პუნქტი აუცილებელია. ცნობილ ჰაკერებს შორის თითქმის ყველას აქვს დამთავრებული უნივერსიტეტი, თანაც მაღალი შეფასებით.

იმ ლიტერატურის მოძებნა და ყურადღებით შესწავლა, რომელიც შეეხება ოპერაციული სისტემების, პროგრამული უზრუნველყოფის, ქსელების (tcpip, dns), დაცვითი სისტემების (გამომდინარე იქიდან, თუ რომელ სფეროში აპირებთ სპეციალიზაციას ჰაკერული საქმიანობისას) საკითხებს. ამასთან ერთად ჰაკერის განათლების აუცილებელი ელემენტია კრიპტოგრაფიული თეორია, შექმნის პრაქტიკა და კრიპტოგრაფიული სისტემების ფუნქციონირების ცოდნა.

საჭიროა დაშიფვრის მათემატიკური მოდელის შესანიშნავი ცოდნა, შიფრებისა და შიფროსისტემების შექმნის პრაქტიკა. აგრეთვე, დაშიფვრის აპარატურის ფუნქციონირების და კრიპტოგრაფიის პროგრამულ-აპარატული რეალიზაციის ალგორითმების საწყისები, რაც ასევე წარმოადგენს ჰაკერის განათლების აუცილებელ ელემენტს.