როგორ დავიბრუნოთ ვალი ადამიანებისგან ზედმეტი კონფლიქტის გარეშე - rogor.ge

როგორ დავიბრუნოთ ვალი ადამიანებისგან ზედმეტი კონფლიქტის გარეშე

დაიწყეთ უბრალო კონტაქტით. სესხის აღების შემდეგ თქვენს პირველ კონტაქტს უნდა ჰქონდეს ისეთი ტონი, რომელიც მიგვანიშნებს, რომ ამ ეტაპზე თქვენ უბრალოდ დარწმუნდებით, რომ მოვალემ იცის, მისი ვალი არ არის გადახდილი. ეს საშუალებას აძლევს მას გამოფხიზლდეს და მიხვდეს, რომ ვალი უკვალოდ არ გაქრება.

2-1678786983.jpg

თუ ვადა გადის, მაგრამ მოვალე არ იღებს ზომებს ან არ იხდის ვალს, დაიწყეთ კატეგორიული მოთხოვნა. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი განზრახვა ამ კონტაქტის დროს არის ძლიერი პოზიციის დაკავება, ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა იყოთ მტრულად განწყობილი.

3-1678786996.jpg

თუ თქვენ არ მიიღებთ უკუკავშირს, მაშინ სავარაუდოა, რომ მოვალეს ან არ აქვს ფული, ან უბრალოდ არ სურს გადაიხადოს. თქვენი მოვალეობაა აიძულოთ მათ განსაზღვრონ პრიორიტეტები, მიუთითეთ თქვენი საკონტაქტო მონაცემები.

თუ სხვა ვარიანტი არ დაგრჩათ, შეიტანეთ საჩივარი სასამართლოში.

4-1678787018.jpg

შემდეგ მოემზადეთ მოსმენისთვის. თუ თქვენ გაქვთ ხელშეკრულება, თამასუქი ან რაიმე სხვა დოკუმენტური მტკიცებულება დავალიანების შესახებ, გააკეთეთ საკმარისი ასლი, რათა მიაწოდოთ მოსამართლეს და მოვალეს ან მის ადვოკატს. თქვენ ასევე უნდა გააკეთოთ ნებისმიერი სხვა მტკიცებულების ასლი, რომლის წარდგენაც გსურთ იმავე გზით.

იპოვეთ მოვალის დამსაქმებელი. მას შემდეგ რაც მიიღებთ სასამართლოს ნებართვას მოვალის ხელფასის ჩამორთმევის შესახებ, თქვენ შეძლებთ განსაზღვროთ სად მუშაობს მოვალე. ამის გაკეთების უმარტივესი გზაა მოვალეს მიმართოთ, თუმცა, თუ მას არ სურს გითხრათ, ამის გაგებას ოფიციალური გზით შეძლებთ.

dasmsakmeb-1678787034.jpg

და ბოლოს, განიხილეთ პროფესიონალის დაქირავება. თუ ყველაფერი არ გამოვიდა, გადაუხადეთ ადვოკატს და მიეცით მას საშუალება შეასრულოს სამუშაო თქვენთვის.

bol-1678787047.jpg

წყარო: wikihow.com