როგორ დავწეროთ ესე ტექსტის მიხედვით - rogor.ge

როგორ დავწეროთ ესე ტექსტის მიხედვით

ყურადღებით წაიკითხეთ ესეს თემა, დაფიქრდით, კონკრეტულად რას მოითხოვენ თქვენგან. თქვენ მკაფიო პასუხი უნდა გასცეთ სათაურს, მაგალითად თუ ნაშრომი ეხება ავტორის თეორიებს, მაშინ ყურადღება არ უნდა გაამახვილოთ ბიოგრაფიაზე. ტექსტის შესაბამისობა მითითებულ თემასთან არის პირველი ნაბიჯი წარმატებული ესესკენ.

შეადგინეთ ესეს გეგმა. რა თქმა უნდა, იმ მომენტში, როდესაც თქვენ კითხულობთ ესეს თემას, თავში მოგივათ ფიქრები და მაგალითები მოცემულ თემაზე. მაგრამ ეს ყველაფერი ერთმანეთშია არეული, თქვენ უნდა მოაწესრიგოთ თქვენი აზრები. გარდა ამისა, თითოეული ტექსტი აუცილებლად უნდა შეიცავდეს რამდენიმე სემანტიკურ ნაწილს: შესავალს, შეთქმულებას, კულმინაციას და დასრულებას. არ აქვს მნიშვნელობა რას წერთ - ტექსტს მხატვრული ნაწარმოებისთვის თუ ვებსაიტისთვის. დარწმუნდით, რომ გაითვალისწინეთ ეს კომპონენტები. ჩამოწერეთ პუნქტები იმის შესახებ, თუ რას წერთ თითოეულ კომპონენტში.

გეგმის მიხედვით დაწერეთ ესეს პროექტი. რა თქმა უნდა, მკაფიოდ არ უნდა განასხვავოთ თითოეული ნაწილის დასაწყისი და დასასრული და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დათვალოთ ეს ნაწილები თავად თხზულებაში. ერთი ნაწილიდან მეორეზე გადასვლა უნდა იყოს მითითებული აბზაცებით (თუმცა არა ყოველთვის), დარწმუნდით, რომ დაცულია აზრის წარმოდგენის ლოგიკა.

რაიმე აზრის გამოთქმისას აუცილებლად მოიშველიეთ ციტატა ტექსტიდან. არ აქვს მნიშვნელობა, ეთანხმებით ავტორის აზრს თუ არა. შეიძლება გქონდეთ მოსაზრება, რომელიც რადიკალურად ეწინააღმდეგება ავტორისას, მაგრამ თქვენი აზრი უნდა დაამტკიცოთ კარგი არგუმენტებით. თუმცა არც ციტირებებმა არ უნდა გაგიტაცოთ - მხოლოდ ციტატებისაგან შემდგარი თხზულება დიდად არ დაფასდება.

გადაწერეთ თხზულება სუფთა ასლისთვის. არ დაგავიწყდეთ, რომ მასწავლებელი შეამოწმებს თხზულებას. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მის აზრთან ადაპტირება გჭირდებათ, რათა კარგი შეფასება მიიღოთ - ნამდვილი მასწავლებელი ყოველთვის გაიგებს და მიიღებს მოსწავლის თვალსაზრისს, თუ მას შეუძლია თავისი აზრის დასაბუთება. მაგრამ მასწავლებლებს შორის არიან დიქტატორებიც, რომლებიც არ იღებენ სხვა თვალსაზრისს, საკუთარის გარდა. ამ შემთხვევაში სჯობს არ გამოაჩინოთ ხასიათი, თუ იცით, რომ საკუთარ თავს უბედურებას მოუტანთ.

თხზულების რამდენჯერმე დაწერის შემდეგ (თუ დრო იძლევა), შეამოწმეთ შეცდომები, როგორც გრამატიკული, ასევე მეტყველება და სტილი. გრამატიკული შეცდომების სწრაფად პოვნაში დაგეხმარებათ მცდარბეჭდილმძებნი.