როგორ ამოვხსნათ სუდოკუ - rogor.ge

როგორ ამოვხსნათ სუდოკუ

დასაწყისისათვის უნდა იპოვოთ კვდრატი ან ხაზი, რომელშიც ყველაზე მეტი ციფრი იქნება. შეავსეთ ეს კვადრატი ან ხაზი.

განავრცეთ ასე : ამ კვადრატში (ან ხაზში) შევსებულია ყველაზე მეტი ციფრი. ციფრი 1 არის, ციფრი 2 არის, 3, 4 და 5 არ არის. პირველ ხაზზე ჰორიზონტალში არის, მეორე ხაზის ჰორიზონტალში არის, ხოლო მესამეში არ არის. ჩამოყალიბდით ჰორიზონტალურზე ხაზებზე. ანალოგიურად ვერტიკალურზე. ასეთი ხერხით შეავსებთ კვადრატს ან მთელ ხაზს.

შემდეგ მოძებნეთ კვადრატი ან ხაზი, სადაც ყველაზე მცირედ არის შევსებული და შეავსეთ იგი. ასეთი სტრატეგიით მიჰყევით და ბოლომდე ნელ-ნელა შეავსეთ ყველა გრაფა.