როგორ გამოვთვალოთ წყლის გადასახადი მრიცხველის მიხედვით - rogor.ge

როგორ გამოვთვალოთ წყლის გადასახადი მრიცხველის მიხედვით

დააფიქსირეთ საწყისი მნიშვნელობა ცივი და ცხელი წყლის მრიცხველებზე. თუ ეხლახან დააყენეთ ისინი, მნიშვნელობა დაყენდება ნულზე. ნებისმიერ შემთხვევაში, ჩაიწერეთ ეს მაჩვენებელი.

ერთი თვის შემდეგ კიდევ ერთხელ გადახედეთ მრიცხველის ჩვენებას და გამოთვალეთ განსხვავება ძველი მნიშვნელობების ახლის გამოკლებით.

გაეცანით ტარიფებს, რომლითაც გამოითვლება წყლის გადახდა. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ტარიფები ყოველწლიურად იცვლება და განისაზღვრება ქალაქის მიხედვით, სადაც ცხოვრობთ. მოძებნეთ ისინი ქალაქის ადმინისტრაციის ვებსაიტზე ან უბრალოდ დაურეკეთ მმართველ ორგანიზაციას და ჰკითხეთ.

გაამრავლეთ მიღებული ცხელი წყლის მოხმარება და წყლის ტარიფი ერთმანეთზე. ეს არის რამდენი უნდა გადაიხადოთ წყალში მიმდინარე თვეში.

დავალიანების გაგება შესაძლებელია კომპანიის ცხელი ხაზის საშუალებით, ასევე მობილურ ტელეფონზე *303# აკრეფით.

სასმელი წყლის საფასური უნდა გადაიხადოთ ქვითარში მითითებულ ვადაში. თუ გადახდის ვადის ბოლო დღე ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს და ამ დღეებში გადახდის პუნქტები არ მუშაობს, ვადის დამთავრების დღედ ჩაითვლება მომდევნო სამუშაო დღე.

დავალიანების გადაუხდელობის გამო სასმელი წყლით მომარაგების შეწყვეტა არ შეიძლება საღამოს საათებში, შაბათს და კვირას, ასევე საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილ უქმე დღეებში და უქმე დღეების წინა დღეს. მომარაგების შეწყვეტა ასევე დაუშვებელია 1 ლარამდე დავალიანების შემთხვევაში.

თუ თქვენ დავალიანების გადაუხდელობის გამო გქონდათ გათიშული წყალი და გადაიხადეთ ეს დავალიანება, წყალმომარაგების აღდგენა მოხდება დავალიანების გადახდის ასახვიდან 5 საათში, ამასთაბ თუ: გადახდის ასახვა, გადახდის დადასტურება ან გადახდაზე შეთანხმება მოხდა 09:00 საათიდან 16:00 საათამდე („მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ მაღალმთიან დასახლებაში – 14:00 საათამდე), ხოლო შაბათ-კვირას 09:00 საათიდან 14:00 საათამდე. იმ შემთხვევაში, თუ გადახდის ასახვა, გადახდის დადასტურება ან გადახდაზე შეთანხმება მოხდა 16:00 საათის შემდეგ (მაღალმთიან დასახლებაში – 14:00 საათის შემდეგ), ხოლო შაბათ-კვირას – 14:00 საათის შემდეგ, – მომარაგება უნდა აღდგეს შემდგომი კალენდარული დღის 12:00 საათამდე