როგორ ავაწყოთ რუბიკის კუბი - rogor.ge

როგორ ავაწყოთ რუბიკის კუბი

კუბის მოწყობილობა

rogor-1667976600.jpg

იმისათვის, რომ ისწავლოთ კუბის აწყობა, უნდა გესმოდეთ როგორ მუშაობს და რა ელემენტებისაგან შედგება. იმის ცოდნა, თუ როგორ მუშაობს კუბი, არის თქვენი სერიოზული სამშენებლო ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეასრულოთ სწორი მოძრაობები და არ დაუშვათ შეცდომები შეკრების ყველა ეტაპზე.

რუბიკის კუბს აქვს 6 გვერდი და, შესაბამისად, 6 განსხვავებული ფერი. შეგროვებულ რუბიკის კუბზე ფერები ყოველთვის ერთნაირადაა განლაგებული ერთმანეთთან შედარებით. კლასიკურ ფერებში თეთრი ყოველთვის ყვითელის საპირისპიროა, ლურჯი - მწვანის, ხოლო წითელი ყოველთვის ნარინჯისფერის საპირისპიროა.

თითოეულ მხარეს აქვს 9 ფერის სტიკერი.

კუბში არის 3 ტიპის ელემენტი: ცენტრები, კუთხეები და კიდეები.

rogor-1667976841.jpg

კუბს აქვს 6 ცენტრი, რომელთაგან თითოეულს აქვს თავისი ფერი. თითოეული ცენტრი ბრუნავს თავისი ღერძის გარშემო და ყველა სხვა ელემენტი ბრუნავს მის გარშემო. ამ მიზეზით, ფერები ყოველთვის ერთმანეთის საპირისპიროდ რჩება.

ბრუნვის ენა

კუბის სახეების მოძრაობების ჩასაწერად მათმოიფიქრეს ბრუნვის ენა. მისი წყალობით შეგიძლიათ ფორმულების დაწერა და მოქმედებაში მოყვანა. ვინაიდან კუბზე მხოლოდ 6 მხარეა, თითოეულ მათგანს აქვს საკუთარი აღნიშვნა:

  • R - მარჯვენა მხარე
  • L - მარცხენა
  • U - ზედა
  • D - ქვედა
  • F - ფრონტალური
  • B - უკანა

ეს მეთოდი იყენებს მხოლოდ ოთხ მათგანს.

rogor-1667977080.jpg

ალგორითმი, რომელიც ხშირად გამოიყენება რუბიკის კუბის ამოხსნისას, შედგება 4 მოძრაობისგან:

rogor-1667977167.jpg

ამ ალგორითმს და მის ვარიაციებს bang-bang ეწოდება.

ეტაპი 1 - სწორი ჯვრის შეკრება

პირველი თქვენ უნდა შეიკრიბოთ სწორი ჯვარი ორივე მხარეს.

rogor-1667977252.jpg

ჯერ თეთრი ცენტრი დადეთ ზევით და იპოვეთ 4 კიდე თეთრით: თეთრ-წითელი, თეთრი-ნარინჯისფერი, თეთრ-ლურჯი და თეთრ-მწვანე.

იხილეთ ვიდეო-გაკვეთილი: