როგორ განვსაზღვროთ მამაკაცის სხეულის ფორმა - rogor.ge

როგორ განვსაზღვროთ მამაკაცის სხეულის ფორმა

როგორია მამაკაცის სხეულის სხვადასხვა ფორმა?

მართკუთხედი, ოვალი, სამკუთხედი, ინვერსიული სამკუთხედი და ტრაპეცია არის მამაკაცის სხეულის ფორმის 5 სახეობა. თქვენი სხეულის ფორმის ცოდნამ შეიძლება გაგაიადვილოთ ტანსაცმლის შეძენა, მაგრამ არ მისცეთ უფლება განსაზღვროს თქვენი სხეულის ფორმას, თუ ვინ ხართ! თუ გსურთ თავი კარგად იგრძნოთ, ჩაიცვით ტანსაცმელი, რომელშიც კომფორტულად გრძნობთ თავს. შეარჩიეთ ტანსაცმელი, რომელიც შეავსებს თქვენს სხეულს და შეესაბამება თქვენი ცხოვრების წესს. აირჩიეთ ფერები, რომლებიც ავსებენ თქვენს კანის ტონს, თმას და თვალის ფერს.

1-1665419388.png

როგორ განვსაზღვროთ სხეულის ფორმა?

თქვენ მართკუთხედი ხართ, თუ თქვენი მხრები, წელი და თეძოები იგივე სიგანეა. თუ თქვენი პროპორციები თითქმის იგივეა თქვენი მხრიდან თეძოებამდე, თქვენ ჯდებით სხეულის ფორმის ყველაზე გავრცელებულ, მართკუთხედის კატეგორიაში.

2-1665419411.png

თქვენ ოვალი ხართ, თუ გაქვთ ფართო ტანი უფრო თხელი მხრებით და თეძოებით. თუ თქვენ ყველაზე განიერი ხართ წელის არეში, გაქვთ ვიწრო მხრები და წვრილი თეძოები, თქვენ გაქვთ სხეულის ოვალური ფორმა.

3-1665419426.png

თქვენ სამკუთხედი ხართ, თუ გაქვთ ფართო წელი და თეძოები ვიწრო მხრებით. თუ თქვენი ქვედა ნახევარი ოდნავ უფრო დიდია ვიდრე ზედა ნახევარი, თქვენ ჯდებით სამკუთხედის კატეგორიაში.

4-1665419439.png

თქვენ ხართ ინვერსიული სამკუთხედი, თუ გაქვთ ფართო მხრები წვრილი წელით და თეძოებით. თუ დიდ დროს ატარებთ სხეულის ზედა ნაწილის ვარჯიშზე და ხედავთ მიღწევებს მხრებსა და მკლავებში, უფრო სავარაუდოა, რომ სხეულის ფორმის ინვერსიული სამკუთხედი გქონდეთ.

5-1665419452.png

თქვენ ხართ ტრაპეცია, თუ გაქვთ ფართო მხრები ოდნავ ვიწრო წელით და თეძოებით. თუ საკმაოდ მოწესრიგებული და ჯანმრთელი ხართ, სავარაუდოდ, ტრაპეცია იქნებით. თქვენ ალბათ არ გიჭირთ ტანსაცმლის პოვნა, რომელიც კარგად მოგერგებათ, რადგან დაბალანსებული პროპორციები გაქვთ.

6-1665419466.png

წყარო: wikihow.com