როგორ ჩავატაროთ სემინარი - rogor.ge

როგორ ჩავატაროთ სემინარი

აქ მოცემულია ინსტრუქციები სემინარის მომზადებისთვის.

განსაზღვრეთ სემინარის მიზანი. თქვენი ამოცანა შეიძლება იყოს აუდიტორიას ასწავლოთ გარკვეული უნარები, მაგალითად, როგორ შექმნათ და შეინახოთ დოკუმენტები ტექსტის დამუშავების აპლიკაციებში. ან თქვენი მიზანი შეიძლება იყოს ზოგადი ინფორმაციის მიწოდება კონკრეტულ თემაზე, როგორიცაა ფერწერა ან წერა. პირველ რიგში აუცილებელია მიზნის განსაზღვრა.

გაეცანით მონაწილეთა საჭიროებებს. მონაწილეთა სურვილების გაგება სწავლის შედეგებისა და სწავლის სიჩქარის შესახებ დაგეხმარებათ აირჩიოთ ტრენინგის სწორი კომპონენტები. რაც უფრო კარგად იქნება სემინარი მორგებული თქვენს აუდიტორიაზე, მით უფრო წარმატებული იქნება სასწავლო პროცესი.

1-1656933811.png

განსაზღვრეთ თქვენი პრეზენტაციის სტრუქტურა. თქვენ მოგიწევთ სემინარის თემის მოკლე მიმოხილვის გაკეთება, საკუთარი თავის და სხვა მონაწილეების გაცნობა.დაწერეთ უნარებისა და/ან თემების სია, რომლებიც თქვენს პრეზენტაციაში იქნება განხილული. საჭიროების შემთხვევაში ამ სიაში ქვეთემები შეიტანეთ. გადაწყვიტეთ რა თანმიმდევრობით წარადგენთ შერჩეულ თემებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარები და ინფორმაცია საუკეთესოდ არის წარმოდგენილი სემინარის დასაწყისში. განხილვის საგანიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევა შესაძლებელია პრინციპის გამოყენებით „მარტივიდან რთულამდე“, დაწყებული მარტივი საკითხებით, თანდათან უფრო რთულ და რთულ საკითხებზე გადასვლა. დააწესეთ ქცევის ძირითადი წესები. წესები ან გაიდლაინები უნდა გამოცხადდეს სემინარის დასაწყისშივე. მაგალითად, მხოლოდ ერთ ადამიანს შეუძლია ერთდროულად ლაპარაკი, სალაპარაკოდ ხელი უნდა აწიოთ, მობილური ტელეფონები და სხვა ყურადღების გამფანტველი მოწყობილობები უნდა იყოს გამორთული. გადაწყვიტეთ როგორ დაასრულებთ სემინარს. დასასრული შეიძლება იყოს შესწავლილის შეჯამება, შეგიძლიათ გამოაცხადოთ შემდეგი დონე სემინარების სერიიდან და/ან სთხოვოთ მონაწილეებს შეავსონ უკუკავშირის ფორმა.

განსაზღვრეთ დროის ჩარჩო გეგმის თითოეული პუნქტისთვის. დაუთმეთ მეტი დრო უფრო რთულ თემებს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მონაწილეებს ექნებათ დამატებითი კითხვები ან სირთულეები სემინარის ამ ნაწილის გაგებაში. ასევე, დაგეგმვისას მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ მცირე შესვენებები, რათა მონაწილეებმა შეძლონ ტუალეტში შესვლა ან უბრალოდ განტვირთვა მოასწრონ.

ხშირად გაიმეორეთ თქვენი პრეზენტაცია. რეპეტიციები მომზადების პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილია. წინასწარ წარუდგინეთ ანგარიში კოლეგებს, მეგობრებს ან ნათესავებს და ჰკითხეთ მათ აზრი წარმოდგენილი მონაცემების სიცხადისა და ეფექტურობის შესახებ.