როგორ ამოვიცნოთ ჰომოფობია - rogor.ge

როგორ ამოვიცნოთ ჰომოფობია

ამ სტატიაში გთავაზობთ ჰომოფობიის გავრცელებულ ტიპებსა და მაგალითებს და ასევე გთავაზობთ რჩევებს იმის შესახებ, თუ რა შეგიძლიათ გააკეთოთ პოზიტიური ცვლილებების მხარდასაჭერად. ჰომოფობიის იდენტიფიცირება ხომ პირველი ნაბიჯია მის აღმოსაფხვრელად.

ჰომოფობიის სახეები:

ინსტიტუციური ჰომოფობია. ეს ხდება მაშინ, როდესაც მთავრობები ან სხვა ძლიერი ინსტიტუტები ახორციელებენ და აღასრულებენ პოლიტიკას, რომელიც დისკრიმინაციას ახდენს ლგბტ პირების მიმართ, მაგალითად, უარი თქვას ქორწინების, შვილად აყვანის ან საავადმყოფოში პარტნიორის მონახულების უფლებაზე.

2-1656421116.png

კულტურული ჰომოფობია.ეს ეხება დომინანტურ კულტურულ შეხედულებას, რომელიც გამყარებულია ტრადიციული და სოციალური მედიით, რომ ლგბტ ინდივიდები და წყვილები ნაკლებად „ნორმალური“ და „სასურველი“ არიან, ვიდრე ჰეტეროსექსუალური ადამიანები და წყვილები.

3-1656421164.png

ინტერპერსონალური ჰომოფობია. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ვინმე გამოხატავს სიძულვილს, ზიზღს ლგბტ პირების მიმართ მათი სიტყვებითა და მოქმედებებით; როგორიცაა სტერეოტიპული ხუმრობები, ჰომოფობიური შეურაცხყოფის გამოყენება ან ფიზიკური ძალადობა.

4-1656421186.png

ინტერნალიზებული ჰომოფობია. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ლგბტ ინდივიდი გრძნობს საკუთარი თავის სიძულვილს მისი სექსუალობის გამო, რომელიც როგორც ასწავლეს არის არასწორი, არანორმალური ან ნაკლებად სასურველი.

5-1656421224.png

ჰომოფობიის მაგალითები მოქმედებაში:

დამამცირებელი სახელების ან ტერმინების გამოყენება. დაივიწყეთ ისეთი ტერმინების გამოყენება, რომლებიც დაამცირებს ლგბტ თემის წარმომადგენლებს და არათანაბარ მდგომარეობაში ჩააგდებთ. მაგალითად, მაშინაც კი, თუ თქვენ არასოდეს იყენებთ შეურაცხმყოფელ სახელებს ლგბტ პირების მიმართ, ისეთი ფრაზების გამოყენება, როგორიცაა " ძალიან გეი" ან სხვა, ნეგატიურად დამცინავი გზებით მხარს უჭერს ჰომოფობიურ შეხედულებას, რომ "გეი" ასოცირდება უღირსთან.

6-1656421250.png

დისკრიმინაციული პოლიტიკის გატარება ან მხარდაჭერა. როგორც აღინიშნა, „ინსტიტუციური ჰომოფობია“ გულისხმობს პოლიტიკასა და კანონებს, რომლებიც ხელს უშლის ლგბტ პირებს იცხოვრონ ისევე თავისუფლად, როგორც ჰეტეროსექსუალებმა. როდესაც კანონი ამბობს, რომ ჰომოფობია ნორმალურია, უფრო ადვილია ინდივიდებისთვის ჰომოფობიის აღქმა, როგორც არა მხოლოდ კარგი, არამედ სანქცირებული ან მოსალოდნელიც კი. ჰომოფობია შეიძლება არსებობდეს როგორც კონკრეტული პოლიტიკის ან კანონების არსებობის, ან არარსებობის შემთხვევაში. მაგალითად, სკოლას შეიძლება არ ჰქონდეს ცალსახად ანტი ლგბტ პოლიტიკა გატარებული წიგნებში, მაგრამ მას მაინც არ ჰქონდეს ადეკვატური პოლიტიკა ლგბტ სტუდენტების დასაცავად და მხარდასაჭერად.

7-1656421294.png

ვინმეს გამოსვლა მათი სურვილის საწინააღმდეგოდ. თითოეულ ჩვენგანს აქვს აბსოლუტური უფლება, არ გააზიაროს ინფორმაცია მათი სექსუალობის შესახებ. ყოველთვის არასწორია ვინმეს ძალით „გადასვლა“ ან ზეწოლა ამის გასაკეთებლად. ამავდროულად, ასევე არასწორია იმის მცდელობა, რომ ხელი შეუშალოთ ვინმეს „გამოსვლის“ სურვილს. მაშინაც კი, თუ თქვენ ხართ ლგბტ თემის წევრი ან მოკავშირე, არ უნდა მოახდინოთ ზეწოლა ვინმეზე, რომ გამოვიდეს, რათა „შეუერთდეს საქმეს“ ან „იცხოვროს თავისი სიმართლით“. მიეცით მათ რჩევა და წახალისება, მაგრამ მხარი დაუჭირეთ მათ პირად გადაწყვეტილებებს.

8-1656421307.png

რა სახის ზიანს აყენებს ჰომოფობია?

ეს უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის მიზნებზე, წყაროებზე და მთელ საზოგადოებაზე. ჰომოფობია ქმნის არასაჭირო ბარიერებს და მტრობას, რომლებიც საზიანოა ყველა მონაწილე მხარისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის. ამის მიხედვით, ლგბტ ინდივიდები ყველაზე პირდაპირ და მძიმე ზემოქმედებას განიცდიან. აქ არის მხოლოდ რამდენიმე მაგალითი: დეპრესიისა და სუიციდის გაზრდილი რისკი (განსაკუთრებით ახალგაზრდებში). გაზრდილი სტრესი სოციალური მხარდაჭერის ნაკლებობის გამო. სოციალური შფოთვა ჰომოფობიურ ადამიანებთან შეხვედრის შიშის გამო. ადეკვატური ჯანმრთელობის დაფარვისა და ხარისხიანი სერვისების მოპოვების სირთულე. დაქორწინების ან შვილად აყვანის შეუძლებლობა (კანონმდებლობის მიხედვით). უარყოფითი გავლენა შემოსავალსა და დასაქმებაზე.

9-1656421321.png

წყარო: wikihow.com