როგორ ვისწავლოთ პროგრამირება დამოუკიდებლად - rogor.ge

როგორ ვისწავლოთ პროგრამირება დამოუკიდებლად

მაშინაც კი, თუ თქვენ მხოლოდ პროგრამირების ენის საფუძვლები იცით, შეგიძლიათ „დატკბეთ მათი შესანიშნავი ნაყოფით“. უმჯობესია გაეცნოთ 4GL ენების, C++ ენების და სხვა ცნობილი პროგრამირების ენების წარმოშობასა და განვითარებას.

1800-იანი წლები. ჰერმან ჰოლერიტმა გაშიფრა 1890 წლის აღწერის მონაცემები “punch” ბარათების გამოყენებით. მან შენიშნა, რომ მატარებლის კონდუქტორებს შეუძლიათ ბილეთის მფლობელის გარეგნობის კოდირება. ასევე, ამ მიზნით შეიქმნა პირველი კომპიუტერი, რომელსაც შეუძლია კოდების წაკითხვა. ხალხმა გააცნობიერა, რომ არა მხოლოდ ათობითი რიცხვები შეიძლება იყოს გამოყენებული კოდებად, არამედ სხვა რიცხვები და სიტყვებიც შეიძლება წარმოადგენდეს ლოგიკურ კოდებს.

მაგრამ რთულია დანამდვილებით ითქვას კომპიუტერული ენის ნამდვილი წარმომავლობა ან თუნდაც ის, თუ რომელი იყო პირველი კომპიუტერული ენა. ამავდროულად, ამ ეპოქაში კომპიუტერული ენების განვითარებას ართულებდა შესაბამისი მოწყობილობების ნაკლებობა.

1940-იანი წლები. ამ ეპოქაში შეიქმნა პირველი თანამედროვე კომპიუტერი. თუმცა, კომპიუტერის სიჩქარე და მეხსიერება იმდენად შეზღუდული იყო, რომ გარკვეული „ოპერაციების“ შესრულება მხოლოდ ძლიერი პროგრამისტების მიერ იყო შესაძლებელი. თავს იჩენდა უამრავი შეცდომაც. მიუხედავად ამისა, კომპიუტერული ენების განვითარება გაგრძელდა Plankalkul-ის, ENIAC-ისა და C-10-ის შექმნით.

1950-იანი წლები. შეიქმნა უფრო თანამედროვე პროგრამირების ენები. იყო Fortran (1954), Cobol (1959) და LISP (1958), რომლებიც დღეს ფართოდ გამოიყენება.

1960-დან 1970-იან წწ. ამ პერიოდში შეიქმნა მრავალი მნიშვნელოვანი პროგრამირების ენა. ზოგიერთი მათგანია APL, Simula, BASIC, PL/I, Pascal, Forth, C, SmallTalk, Prolog, ML და SQL. სიმულა გამოიგონეს 1960-იან წლებში დალმა და ნაიგარდმა.

1980-იანი წლები. ამ ეპოქამ დაიწყო პროგრამირების ენების რევოლუცია. მაგალითად, C++-მა გზა გაუხსნა ობიექტზე ორიენტირებული და ასევე სისტემური პროგრამირების სტილებს. ზოგიერთი მნიშვნელოვანი გამოგონება კომპიუტერულ ენებში ამ პერიოდში იყო Ada, C++, Eiffel, Perl და FL.

1990-იანი წლები. აპლიკაციები სწრაფად განვითარდა, გამოიგონეს ობიექტზე ორიენტირებული RAD ენები, მათ შორის შედის C#, Visual Basic, Object Pascal და Java. სხვა მნიშვნელოვანი პროგრამირების ენები, რომლებიც გამოიგონეს ამ პერიოდში არის Haskell, Python, Ruby, Lua, JavaScript, PHP და JavaFX Script.

დღეს პროგრამირების ენები უფრო მეტ უსაფრთხოებასა და მობილურობას უზრუნველყოფს. ახლა მათ შეუძლიათ შექმნან რთული პროგრამები მარტივი პროცესების გამოყენებით, C++ ენებთან და 4GL ენებთან შედარებით.

სანამ პროგრამირების სწავლას დაიწყებთ, ჯერ უნდა აირჩიოთ მიმართულება:

  • სისტემური პროგრამირება
  • ვებ პროგრამირება
  • მონაცემთა ბაზები
  • სცენარული პროგრამირება
  • გრაფიკული პროგრამირება

პროგრამირების სწავლას შეძლებთ პლატფორმაზე - www.bitcamp.ge. BitCamp — ის პროგრამაში არსებული ყველა სასწავლო რესურსი ღიაა და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ამ პროგრამის გავლა დამოუკიდებლად. საკუთარი ტემპით და საკუთარი წესებითა და პირობებით.

როგორ დაიწყოთ პირველი ეტაპი?

აუცილებლად გაწევრიანდით BitCamp — ის Facebook ჯგუფში — აქ დამწყები დეველოპერები იყრიან თავს და ეხმარებიან ერთმანეთს პირველი ჩელენჯის წარმატებით გავლაში.

უნდა დარეგისტრირდეთ ამ კურსზე: https://start.bitcamp.ge/program/i-etapi

იწყებთ კურსს იმის სწავლით, თუ როგორ მართო ვირტუალური რობოტი/ძაღლი სახელად Karel; აგრძელებთ გრაფიკული პროგრამირების გაკვეთილებით და ჩელენჯებით; წერთ პირველ თამაშს Breakout — ასრულებთ კურსს თავისუფალი პროექტის გაკეთებით. ამ პროექტში იყენებთ იმ ნასწავლ ცოდნასა და გამოცდილებას, რაც კურსის განმავლობაში დააგროვეთ.

ევა რუაძე