როგორ გავზარდოთ თანამშრომელთა მოტივაცია თიმბილდინგის დახმარებით? - rogor.ge

როგორ გავზარდოთ თანამშრომელთა მოტივაცია თიმბილდინგის დახმარებით?

როგორ უნდა დავგეგმოთ თიმბილდინგი და რა სიკეთეები გააჩნია მას. თიმბილდინგის დაგეგმვისას აუცილებელია

ზუსტად განსაზღვროთ თიმბილდინგის მიზანი

შეარჩიოთ ლოკაცია

განსაზღვროთ ბიუჯეტი

განსაზღვროთ თანამშრომელთა რაოდენობა და სეგმენტი

გააანალიზოთ შედეგები შედეგები, რომელსაც ვიღებთ

არაფორმალურ გარემოში თანამშრომელები უკეთ იცნობენ ერთმანეთს

სხვადასხვა აქტივობების დახმარებით თანამშრომელები სწავლობენ გუნდში მუშაობას

შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ ფარული ლიდერები

სწავლის პროცესი სასიამოვნო და სახალისოა

თანამშრომლები გრძნობენ, რომ ისინი კომპანიისთვის მნიშვნელოვანები არიან

ჩნდება ისეთი იდეები და გეგმები, რომელიც სტანდარტულ სამუშაო გარემოში ნაკლები შანსი ჰქონდათ თუ ერთხელ მაინც ყოფილხართ თიმბილდინგის მონაწილე ან თავად გიცდიათ ამ მეთოდის საკუთარ კომპანიაში გამოყენება, დამერწმუნებით, ის საუკეთესო საშუალებაა თანამშომელთა მოტივაციისათვის.