სია: მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები - rogor.ge

სია: მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები

 

მცირე სესხები
1. Crediton.ge -700 ლარი [blank_img=https://go.doaffiliate.net/crediton.ge/rogor/6798?]/up/steps/1608/7957a1d3b2c3a1b.jpg[/img] Crediton.ge გთავაზობთ სწრაფი კრედიტების ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ განაკვეთებს საქართველოში. შეგიძლიათ გირაოს გარეშე მიიღოთ ფული თქვენს ანგარიშზე განაცხადის დადასტურების მომენტიდან 15 წუთის განმავლობაში. იმისათვის, რომ კლიენტმა უფრო მარტივად და ხელსაყრელად შეძლოს შესაფერისი კრედიტის შერჩევა, CreditOn.ge გთავაზობთ კრედიტის შერჩევის კომფორტულ მექანიზმს, რომელიც შესაძლებლობას გაძლევთ, ისესხოთ ნებისმიერი თანხა 50-დან 1,500 ლარამდე 30 დღემდე ვადით. ამასთან, შეგიძლიათ მარტივად გააგრძელოთ კრედიტის გადახდის ვადა 30 დღემდე. უკვე პირველი სესხის დაბრუნების შემდეგ შეგიძლიათ ისარგებლოთ Crediton.ge-ს უფასო მომსახურებით - პირადი ფინანსური კონსულტაციით. 2. Vivus.ge - 650 ლარი [blank_img=https://go.doaffiliate.net/vivus.ge/rogor/9910?]/up/steps/1608/3357a1d354f2654.jpg[/img] Vivus.ge არის ჯგუფი „4Finance“-ის ბრენდი, რომლის მთავარი პროდუქტია ონლაინ სესხები. Vivus.ge-ს არ აქვს არანაირი ფარული ხარჯი ან გადასახადი. პირობები არის გამჭვირვალე. სესხის გაცემამდე მოწმდება კლიენტის საკრედიტო ისტორია. თანხის დროულად დაბრუნების შემთხვევაში თქვენ კვლავ შეგიძლიათ ისესხოთ გაზრდილი ლიმიტის ფარგლებში. ვადაგადაცილების შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას დასაფარი თანხის შესახებ. ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გერიცხებათ პირგასამტეხლო დაგვიანებული თანხის 1%. იმ შემთხვევაში თუ ვერ ახერხებთ თანხის დროულად დაფარვას, შეგიძლიათ ისარგებლოთ გადავადების სერვისით. 3. netcredit.ge - 500 ლარი [blank_img=https://go.doaffiliate.net/netcredit.ge/rogor/10525?]/up/steps/1704/5958ebbe10b1095.jpg[/img] ნეტკრედიტი გაძლევთ საშუალებას ისარგებლოთ ონლაინ სესხით 50-დან 1000 ლარამდე , 1-30 დღემდე, მსესხებლის მინიმალური ასაკი არის 20 წელი. პირველი სესხით სარგებლობა უფასოა. განმეორებით სესხზე თვიური საპროცენტო განაკვეთი არის 5%-19%, წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 730%. მსესხებელი უფლებამოსილია დამატებითი საკომისიოს გადახდის საფუძველზე გადაავადოს სესხის ვადა განსაზღვრული ვადით 14 დან 30 დღემდე. 14 დღით გადავადების შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება 15% ხოლო 30 დღით გადავადების შემთხვევაში - 24 %. 4. Lendo.ge - 500 ლარი [blank_img=https://go.doaffiliate.net/lendo.ge/rogor/11356?]/up/steps/1608/4357a1d4450ecca.jpg[/img] კომპანია ლენდო არის მსხვილი ფინანსური ორგანიზაცია, რომელიც ქართულ ბაზარზე წარმოდგენილია სწრაფი სესხით მომსახურების სფეროში. Lendo.ge - ეს არის ლატვიური ინვესტიცია ქართულ ბაზარზე, რომელიც გამოირჩევა სანდოობის მაღალი ხარისხით, პროფესიონალიზმით და სწრაფი ფინანსური ოპერაციებით. Lendo.ge - ის მომხმარებელი მინიმალურ დროში აიღებს სწრაფ სესხს ერთი თვის ვადით, ან მაქსიმალური ორ წლამდე ვადით და ისარგებლებს ყველაზე დაბალი საპროცენტი განაკვეთით საქართველოში. 5. mycredit.ge - 200 ლარი [blank_img=http://go.doaffiliate.net/mycredit.ge/rogor/11466?]/up/steps/1610/815807c1830c2b2.jpg[/img] MyCredit.ge არის Friendly Finance-ს ქართული ბრენდი, რომელიც გასცემს ონლაინ სესხებს საქართველოს მასშტაბით. სწრაფი სერვისი, პასუხისმგებლობა, კომფორტული მოსახურება, დაბალი პროცენტი, გამჭირვალობა - MyCredit.ge-ს მთავარი უპირატეობებია. სესხის თანხა მერყეობს 50 - 1000 ლარამდე, 1 - 31 დღემდე. სესხის არის ერთ თვიანი, პირველი სესხი არის უპროცენტო, ხოლო მომდევნო სესხის პროცენტი დამოკიდებულია არჩეულ ვადასა და თანხაზე. წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია 545%, თუმცა მართებული იქნება ვიხელმძღვანელოთ თვიური საპროცენტო განაკვეთით, რადგან სესხი ერთ თვიანია. MyCredit.ge სესხს გასცემს პასუხისმგებლობით, ამოწმებს მომხმარებლის გადახდისუნარიანობას და შიდა შეფასების სისტემით ხდება გადაწყვეტილებას მიღება. ვადაგადაცილების შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას ვადაგადაცილების შესახებ, თითოეულ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაგეკისრებათ 1% ჯარიმა. იმ შემთხვევაში თუ ვერ ახერხებთ სესხის დაფარვას შეგიძლიათ ისარგებლოთ გადავადების სერვისით. 6.1click.ge - 1000 ლარამდე [blank_img=http://go.doaffiliate.net/1click.ge/rogor/16205?]/up/steps/1704/6058ebbe9881182.jpg[/img] 1click.ge - ზე რეგისტრაცია და შევსებულ განაცხადზე პასუხის მიღება საკმაოდ მარტივია და რამდენიმე წუთში ხდება. 1 თეთრის გადარიცხვა, მხოლოდ სესხის გაცემაზე თანხმობის მიღების შემდეგ არის აუცილებელი. მიუხედავად იმისა, რომ სესხს 30 დღით იღებთ, მისი დაფარვა 30 დღემდე ნაკლებ ვადაშიც შეგიძლიათ და ამ შემთხვევაში იმდენი დღის საკომისიოს იხდით, რამდენი დღიღაც ისარგებლეთ სესხით. 1click - ის სესხის თანხა არ არის ლიმიტირებული. პირველივე ჯერზე შეგიძლიათ მოითხოვოთ 1000 ლარამდე თანხა. ორგანიზაციის მიერ გაცემული თანხის დაფარვის ყველა პირობა გამჭვირვალეა და არავითარი ზედმეტი, ან ფარული თანხის გადახდა არ გიწევთ.

 

შედარებით მსხვილი სესხები
1. Moneza.ge– თვეში 14 %-დან, 2 წლამდე - 2000 ლარი [blank_img=https://go.doaffiliate.net/moneza.ge/rogor/10523?https://go.doaffiliate.net/lendo.ge/rogor/11356?]/up/steps/1608/8957a1d42eb9a0c.jpg[/img] moneza.ge გთავაზობთ სასურველ თანხას 3000 ლარამდე, სესხის დაფარვას - 24 თვემდე ვადით. საჭიროების შემთხვევაში სარგებლობთ წინსწრები გადახდით ან თანხის გადავადებით. სესხის განაცხადის განხილვა გარკვეულ დროს საჭიროებს, თუმცა დამტკიცებულ სესხს მაქსიმუმ 60 წუთში მიიღებთ. 2. Wandoo.ge - 1500 ლარამდე [blank_img=http://go.doaffiliate.net/wandoo.ge/rogor/12680?]/up/steps/1610/125807bb61ba1cf.jpg[/img] Wandoo.ge არის ევროპული ფინანსური გუნდის Wandoo Finance -ის წევრი, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით და გამჭვირვალე პირობებით, რაც უფრო მეტად ამყარებს ჩვენს სანდოობას, რომ კომფორტულად ისარგებლოთ ჩვენი სწრაფი სესხით 50 დან 1500 ლარამდე 1 დან 30 დღემდე.

 

ავტოლიზინგი
Mogo.ge -90 % ანაზღაურება [blank_img=https://go.doaffiliate.net/mogo.ge/rogor/5109?]/up/steps/1608/5357a1d4580fcf8.jpg[/img] კომპანია ლენდო არის მსხვილი ფინანსური ორგანიზაცია, რომელიც ქართულ ბაზარზე წარმოდგენილია სწრაფი სესხით მომსახურების სფეროში. Lendo.ge - ეს არის ლატვიური ინვესტიცია ქართულ ბაზარზე, რომელიც გამოირჩევა სანდოობის მაღალი ხარისხით, პროფესიონალიზმით და სწრაფი ფინანსური ოპერაციებით. Lendo.ge - ის მომხმარებელი მინიმალურ დროში აიღებს სწრაფ სესხს ერთი თვის ვადით, ან მაქსიმალური ორ წლამდე ვადით და ისარგებლებს ყველაზე დაბალი საპროცენტი განაკვეთით საქართველოში.

 

საქართველოში მოქმედი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები
[blank_img=https://go.doaffiliate.net/netcredit.ge/rogor/10525?]/up/steps/1608/5257a1d33d711cd.jpg[/img] [blank_img=https://go.doaffiliate.net/vivus.ge/rogor/9910?]/up/steps/1608/3357a1d354f2654.jpg[/img] [blank_img=https://go.doaffiliate.net/crediton.ge/rogor/6798?]/up/steps/1608/7957a1d3b2c3a1b.jpg[/img] [blank_img=https://go.doaffiliate.net/moneza.ge/rogor/10523?]/up/steps/1608/8957a1d42eb9a0c.jpg[/img] [blank_img=https://go.doaffiliate.net/lendo.ge/rogor/11356?]/up/steps/1608/4357a1d4450ecca.jpg[/img] [blank_img=https://go.doaffiliate.net/mogo.ge/rogor/5109?]/up/steps/1608/5357a1d4580fcf8.jpg[/img] [blank_img=http://go.doaffiliate.net/wandoo.ge/rogor/12680?]/up/steps/1610/125807bb61ba1cf.jpg[/img] [blank_img=http://go.doaffiliate.net/mycredit.ge/rogor/11466?]/up/steps/1610/815807c1830c2b2.jpg[/img] [blank_img=http://go.doaffiliate.net/1click.ge/rogor/16205?]/up/steps/1704/6058ebbe9881182.jpg[/img]