როგორ გავაკეთოთ კონვერტი - rogor.ge

როგორ გავაკეთოთ კონვერტი

 

ავიღოთ ფურცელი . კადავკეცოთ მისი გვერდები ისე, როგორც ფოტოზეა ნაჩვენები.

 

შემდეგ ფურცლის ერთი მხარე გადავკეცოთ ისე, როგორც სურათზეა ნაჩვენები.

 

შემდეგ ფურცლის ზედა კუთხეები გადავკეცოთ ისე, როგორც სურათზეა.

 

შემდეგ ზედა მხარე გადმოვკეცოთ ისე, როგორც ფოტოზეა