როგორ დავაყენოთ ისეთი პაროლი,რომელსაც ადამიანი 1000000 წლის განმავლობაში ვერ გამოიცნობს - rogor.ge

როგორ დავაყენოთ ისეთი პაროლი,რომელსაც ადამიანი 1000000 წლის განმავლობაში ვერ გამოიცნობს

ეხლა მე შევადგენ ისეთ პაროლს, რომელიც შეიცავს მარტო 0 იანებს და 1 იანებს.

ავიღოთ ერთი მონეტა რომლის ერთი მხარე იქნება 0 იანით აღნიშნული და მეორე 1 იანით.

ავაგდოთ მონეტა რომელი მხარეც დაჯდება ფურცელზე დავწერთ შესაბამის ციფრს. ასე შეადგენთ ისეთ პაროლს, რომელიც ერთი შეხედვით ადვილი გამოსაცნობია მაგრამ სინამდვილეში მას ადამიანი 1000000 წლის განმავლობაში ვერ გამოიცნობს.