როგორ დავადოთ ფოლდერს პაროლი, პროგრამის გარეშე - rogor.ge

როგორ დავადოთ ფოლდერს პაროლი, პროგრამის გარეშე

 

პირველ რიგში შექმენით ბატ გაფართოების ფაილი და შიგ ჩაწერეთ ეს კოდი. cls @ECHO OFF title Folder Locker if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER :CONFIRM echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N) set/p "cho=>" if %cho%==Y goto LOCK if %cho%==y goto LOCK if %cho%==n goto END if %cho%==N goto END echo Invalid choice. goto CONFIRM :LOCK ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" echo Folder locked goto End :UNLOCK echo Enter password to Unlock folder set/p "pass=>" if NOT %pass%==rogor.ge goto FAIL attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker echo Folder Unlocked successfully goto End :FAIL echo Invalid password goto end :MDLOCKER md Locker echo Locker created successfully goto End :End

 

შემდეგ შექმენით ფოლდერი და ჩააგდეთ ის ფოლდერი რომლის პაროლით დაბლოკვა გსურთ. დასაბლოკ ფოლდერში ფაილების რაოდენობა განუსაზღვრელია. მაგალითისთვის შექმენით ფოლდერი სახელად A და ჩადეთ ზემოთ ხსენებული ბატ ფაილი. დააკლიკეთ ორჯერ და ნახავთ რომ A ფოლდერში გაჩნდება ფოლდერი სახელად locker სწორედ ამ ფოლდერში დებთ თქვენ საჭირო ფაილებსა თუ ფოლდერებს რომლებსაც შემდეგში პაროლი დაედება. შემდეგ ისევ დააკლიკეთ იმავე ბატ ფაილის ორჯერ და ნახავთ რომ ამოგიგდებთ CMD ჩარჩოს და შეგეკითხებათ გსურთ თუ არა მისი დაბლოკვა და გაქრობა.
თუ დააჭერთ Y რაც ნიშნავს Yes ფოლდერი სახელად locker დაედება პაროლი და გაქრება თუ დააჭერთ N რაც ნიშნავს NO ჩარჩო გაქრება

 

როცა ფოლდერის გამოჩენა მოგესურვებათ დააჭერთ ისვ იმავე ბატ ფაილს და CMD ჩარჩოში მოგთხოვთ პაროლის ჩაწერას აქ პაროლი არის rogor.ge თუ პაროლის შეცვლა გინდათ ბატ კოდში ჩაასწორეთ ბოლოდან მეცამეტე ხაზი სადაც წერია rogor.ge იქ ჩაწერეთ სასურველი პაროლი. თუ მოცემულ ჩარჩოში ჩაწერთ სწორ პაროლს მაშინ ფოლდერი გამოჩნდება ხოლო თუ არასწორს ისევ დამალული დარჩება.