როგორ დავამრგვალოთ რიცხვი ნებისმიერი ერთეულით/ათეულით - rogor.ge

როგორ დავამრგვალოთ რიცხვი ნებისმიერი ერთეულით/ათეულით

 

განვიხილოთ ფორმულა (Javascript კოდი):

 

ცვლადი n შეიცავს ციფრს, რის მიხედვითაც ვამრგვალებთ. ჩვენ შემთხვევაში ეს რიცხვი არის 20. ხოლო ცვლადი m არის დასამრგვალებელი რიცხვი.

 

დასამრგვალებელ რიცხვს m-ს, ვყოფთ n რიცხვზე იმისთვის, რომ არ მივიღოთ მსგავსი სახის წილადი 1.05 და ავიყვანოთ მთელ რიცხვზე, ვიყენებთ javascript-ის სპეციალურ მეთოდს (ფუნქციას) Math.ceil და საბოლოო ჯამში ვიღებთ 2-ს და ვანიჭებთ ცვლად v-ს.

 

ყველაფრის შემდეგ v-ს, ანუ მიღებულ რიცხვს ვამრავლებთ დასამრგვალებელ n რიცხვზე. ჩვენს შემთხვევაში 20-ზე [2 x 20] და მივიღებთ 40-ს. ანუ 21 დამრგვალებულად 20-ის ჯერადზე გამოვიდა 40.