როგორ შევცვალოთ თვალის ფერი (Adobe Photoshop) - rogor.ge

როგორ შევცვალოთ თვალის ფერი (Adobe Photoshop)

 

გახსენით თვალის გამოსახულების ფოტო.

 

შეასრულეთ ბრძანება Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation და ორივე გამოსულ დიალოგურ ფანჯარაში დააჭირეთ OK-ს.

 

დარწმუნდით, რომ გააქტიურებულია ახალი ფენა და შეასრულეთ ბრძანება Edit > Fill: Black.

 

აირჩიეთ ხელსაწყო Brush Tool (B). დააყენეთ Hardness 60%-ზე, ხოლო ზომა თვალის ფერადი გარსის ზომაზე. დააყენეთ წინა ფონის ფერი თეთრზე და დასვით წრე ისე, როგორც არის ნაჩვენები სურათზე:

 

შეცვალეთ ფენის ”ზედდების რეჟიმი” (Blending Mode) Overlay-ზე, ხოლო ”გამჭვირვალობა” (Opacity) დააყენეთ 70%-ზე.

 

დააწკაპუნეთ ორჯერ ზედა ფენის წრეზე. გამოსულ ფანჯარაში მონიშნეთ Colorize და დააყენეთ Hue და Saturation თქვენი სურვილისამებრ. აქ მოყვანილია რამოდენიმე შესაძლო ვარიანტი: