როგორ წავშალოთ ერთნაირი ფაილების დიდი რაოდენობა ავტომატურად (Duplicate Cleaner Free) - rogor.ge

როგორ წავშალოთ ერთნაირი ფაილების დიდი რაოდენობა ავტომატურად (Duplicate Cleaner Free)

 

გამოიყენეთ პროგრამა Duplicate Cleaner Free გახსენით დაფა Search Criteria (Критерии поиска). იქ მდებარეობს განყოფილება File Sizes (Размеры фала). მოყხსენით ნიშნული მონაცემიდან Any Size (Любой размер) და ჩაწერეთ რიცხვი 2000 ველში Minimum File Size (Минимальный размер файла).

 

თუ გსურთ, რომ პროგრამამ ავტომატურად აარჩიოს წასაშლელი ფაილები, მაშინ გამოიყენეთ ავტომატური ძებნისა და დუბლიკატების არჩევის ინსტრუმენტი. ამისათვის დაფაში Search Criteria დასვით ნიშნული Same Content (Одинаковое содержание) და Same File Name (Одинаковое имя файла) ფუნქციების გასწვრივ.

 

გადადით დაფაზე Scan და დარწმუნდით, რომ პროგრამა არ დაიწყებს სისტემური ფაილებისა და საქაღალდეების შემოწმებას. დანაში Scan Location (Место сканирования) მიუთითეთ მხოლოდ ის საქაღალდეები, სადაც ინახავთ დოკუმენტებს, ფოტოსურატებს და სხვა. დააჭირეთ ღილაკს Scan Now (Сканировать сейчас).

 

სკანირების დასრულების შემდეგ გადადით დაფაზე Duplicate Files და დააჭირეთ "დამხმარის" ასარჩევ ხატულას ("ჯადოსნურ ჯოხს") (Selection Assistant) . აირჩიეთ Mark (отметить)>Select by Group(выбрать группой)>All but one file in each group(все, кроме одного файла в каждой группе). არჩევის პროცესის დასრულების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს File Removal (Удаление файла).